Godt vintermøde i Kolding

Godt 40 medlemmer var mødt frem til DGSK’s vintermøde i Bramdrupdamhallen ved Kolding den 18.1. Efter lidt morgenmad og hyggeligt gensyn med vennerne startede programmet med en aflysning.

 

Det bebudede foredrag med Ole Halberg måtte i sidste øjeblik aflyses pga foredragsholderens rygproblemer. God bedring til Ole!  Istedet så vi en rigtig inspirerende og lærerig film af Anders Ladnin om Landins træningsmetoder fra han tager en hvalp og bærer den frem til gode præmieringer på marken. Se mere på http://www.landins-hund-katt.se hvor man både kan få dressurtips, købe film og blive klogere på Landins metoder.

Næste punkt på dagsordenen var en kort orientering om den brogede situation i FJD og DJU. DGSK’s bestyrelses syn på sagerne blev lagt frem, og de fremmødte bakkede fuldstændig op om bestyrelsens håndtering af det forløb der har været omkring valg af et medlem til DKK’s bestyrelse og den bølgegang der fulgte i kølvandet af den sag. Herefter fulgte præsentation af et par forslag DGSK vil fremsende til behandling i FJD  og der udspandt sig en god debat om forslagene.  Her fulgte så en  solid frokost bestående af biksemad med spejleæg og bernaissovs (som var gul og smilende som solen)

Vintermødet fortsatte med orienting om  nye tiltag på hjemmesiden, ny redaktør på jagthunden , debat om etablering af redaktionsudvalg , årbog, nyt om pokaler, gennemgang af kommende aktiviteter, orientering om træningstilbud etc etc. Der udspandt sig en  livlig debat der først sluttede ved 15tiden. Da kunne mødedeltagerene så småt drage hjemad klare til at afslutte denne jagtsæson med et par jagter i januar, tage fat på forårstræningen og gøre klar til de kommende prøver. Det var helt i gennem er godt, konstruktivt og fremfor alt hyggeligt vintermøde.