Glædelig jul og et lykkebringende nytår!

DGSK ønsker alle vores medlemmer og deres familier en rigtig dejlig jul og et godt nytår med mange fine oplevelser i det nye år.

Vi takker for den støtte I har givet klubben gennem 2010, både de som støtter klubben økonomisk med et medlemskab, men ikke mindst de, der aktivt yder en stor indsats for vores klub og Gordon Setterens udbredelse, som jagthund.

Og husk! Er der noget vi kan gøre for at forbedre klubben for alle medlemmer, så henvend jer meget gerne.

Mange varme julehilsner

DGSK Bestyrelse.