Forderby 2018 aflyst

  • -

Forderby 2018 aflyst

I samråd med prøveleder Torben Schulz Jensen har DGSK’s bestyrelse med stor beklagelse besluttet at aflyse årets forderbyprøve – som var planlagt til at blive afholdt lørdag den 3. marts på terrænner ved Horsens. Der er som bekendt faldet en del sne i området der giver nogle trafikale udfordringer idet der også er snefygning. Vejrudsigten giver ingen forhåbninger om at frosten aftage de nærmeste dage og med de hårde marker og sne vil det være svært at vurdere stilen på hundene. Desuden er der forhøjet risiko for skader og ikke at forglemme det etiske aspekt i at gå på sneklædte marker efter fugle som sikkert har nok at gøre med at holde sig i live i den kolde østenvind. Vi flytter ikke Fordeby prøven idet resten af marts måned er spækket med anerkendte prøver, jubilæer og div. hovedprøver.  Torben har sammen med hans terrænledere lagt ret stort stykke arbejde i at skaffe terræn til prøven og vi takker mange gange for deres uegennyttige arbejde for vores hunde. Vi har aftalt med Torben og hans terrænledere at DGSK’s forderby 2019 afholdes den første lørdag i marts om et år på de samme terræner. Så håber vi bare på bedre vejr! Knæk og bræk på prøverne i marts og vi håber at se jer alle til vores hovedprøve 28-30 marts på Sjælland


Arkiver