En god ven af Dansk Gordon Setter Klub er gået bort

Kim Jakobsen fra Tuse Næs, ved Holbæk er gået bort i en alt, alt, for ung alder. Kim var en guttermand og tillige en rigtig god ven af DGSK, idet han gennem mange år og altid beredvilligt, stillede både terræner og sig selv til rådighed, ved vores hovedprøver omkring Holbæk. Terræner som vel at mærke var toptrimmede og altid fantastisk besat med agerhøns. DGSK’s tanker går til Kims familie i denne svære stund.

Æret være Kims minde.