DGSK’s vinderklasse 2007

Efterårsvinderprøven blev i år afholdt i Sønderjylland med Lorens Clemmesen som prøveleder.

Med 17 startende hunde rangerede dommerne – med Ove Steen Petersen(ordf.) og Søren Lassen – hundene således:

Hammarkleivas Ze-Pil v. Anton Dahl 1. V
Storåens Cap v. Jan Nielsen f. Kristian Frøkjær 2.V
Troldmarkens Eco v. Allan Nissen 3.V
Entangens B-Boss v.Poul Erik Dahl 4.V
Åens Kalle Kluivert v. Erik Petersen 5.V