DGSK’s Hovedprøve; 30. marts, 31. marts og 1. april 2007

DGSK’s Hovedprøve afholdes i år på Sjælland på de kendte terræner ved Holbæk, Kundby, Tuse, Lammefjorden mm. under kyndig terrænledelse af Hans Kurt Kaas Hansen med følge.

Standkvarter: Hotel Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk, tlf. 59 46 01 31

Hotel Hørby Færgekro har hjemmeside på adressen: www.hoerby-faergekro.dk

Der findes der udførlige oplysninger om stedet.

Bemærk: Respekter venligst at hunde må ikke komme indenfor på Hotel Hørby Færgekro.

Nedenunder følger prøvens program.

Fredag d. 30/3/2007
kl. 08:00 Markprøve ungdoms- og åben klasse.

Som dommere er inviteret: Søren Stærkær, Kristian Thomsen, Niels Erik Krüger
Mødested: Hotel Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk Morgenmad og madpakke kan købes på Færgekroen, ved bestilling og betaling til denne senest d. 15/3/2007 (se bestillingsskema andetsteds på hjemmesiden – eller i Jagthunden feb. nr.)
Mødetid/indskrivning fra kl.:07:30.
Derefter opråb og afgang til terræn.
Frokost i terrænet.
Markprøven afsluttes ca. kl. 15.00.

kl. 15.30 Udstilling

Afholdes på Tuse Næs. Stedet er ikke fastlagt endnu – oplyses så snart det er muligt.
Dommer: Grethe Strømkjær
Ringsekretær: Liselotte Højer
Der kan tilmeldes i alle klasser på DJU´s anmeldelsesblanketter

kl. 18:30 Fællesspisning Hotel Hørby Færgekro

Dagens ret inkl. Kaffe og kage: kr.:125,00.
”Ikke spisende” kan købe kaffe og kage til generalforsamlingen til kr. 25,00

kl. 20:00 DGSK´s generalforsamling

Se indkaldelse og dagsorden her

Lørdag den 31/03/2007
kl. 08:00 Markprøve ungdoms- og åben klasse

Som dommere er inviteret: Søren Stærkær, Kristian Thomsen, Valdemar Larsen, Asger Stein
Mødested: Hotel Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk
Morgenmad /indskrivning 8:00 – 8:30
Morgenmad og madpakke kan købes på Færgekroen, ved bestilling til denne senest d. 15/3/2007 (se bestillingsskema her)
Derefter opråb og afgang til terræn. Frokost i terrænet.

kl. 16:00 Matchning UK og ÅK.
kl. 19:30 Festmiddag

To retters menu til kr. 160,00. Drikkevarer købes på stedet til rimelige priser.
Under festmiddagen vil der være kritik samt præmieoverrækkelse af præmierede hunde – desuden finder uddeling af årspokaler sted. Efter middagen vil der være lodtrækning til vinderklassen samt UKK.

Søndag d. 01/04/2007
kl. 08:00 Morgenmad 8:00 – 9:00.
Derefter opråb og afgang til terræn ; husk "check-ud" fra Færgekroen!

kl. 09:00 Ungdoms konkurrenceklasse og Vinderklasse.

Som dommere er inviteret:
VK Søren Stærkær (ordf.) og Asger Stein
UKK: Valdemar Larsen
Startberettiget til UKK er unge Gordon Settere der har opnået 1. UK mellem denne og sidste års hovedprøve. Hunde der har overskredet 24 mdr. på prøvedagen, kan deltage i UKK, såfremt de har været startberettiget i ungdomsklasse indeværende forår!
Tilmelding til UKK kan fortages pr. tlf. til prøvelederen.

kl. 12:00 Frokost (i terræn) Præmieoverrækkelse / UKK
kl. 16:00 Præmieoverrækkelse / VK og Afslutning på hovedprøven

Tilmelding til udstilling og markprøver:

Tilmelding til udstilling og markprøver, UKK og VK skal sendes til:

Ásgeir Páll Júlíusson
Øvej 17 , Allindemagle Ø
4100 Ringsted
tlf: 5760 1912
email: apj@sterna.dk

Sidste frist for tilmelding og betaling er den torsdag d. 15.03.2007 med posten.

Efteranmeldelse af hunde der kvalificerer sig til UKK eller VK efter anmeldelsesfristen modtages gerne – med lykkeønskninger og glæde!
Anmeldelsesgebyr til alle klasser på markprøve er kr.: 300,00.
Gebyr alle klasser på udstilling er kr.:290,00 (2. og 3. hund med samme ejer 255/215,-)
Betaling kan overføres til bankkonto. I så fald: Husk at identificere betalingen!
Kontooplysninger: Reg. nr: 2263 Kontonr.: 8895 937 046

Ved tilmelding skal DJU's seneste anerkendte anmeldelsesblanket anvendes. Anmeldelsesblanket kan findes i Jagthunden samt på FJD's hjemmeside. Den kan også downloades ved et klik her

Bestilling og betaling af overnatning og fortæring.

Bestilling af overnatning og fortæring sker ved at udfylde nedenstående skema.
Skemaet sammen med betaling sendes direkte til Hotel Hørby Færgekro. Bestillingen er først gældende ved betaling.

Torsdag d. 15/03/2007 er absolut deadline for bestilling af overnatning og fortæring på Hørby Færgekro.
Og husk; ingen hunde på værelserne…!

På DGSK's vegne
Vel mødt til hovedprøve ved Holbæk 2007!

Ásgeir Páll Júlíusson
Prøveleder

 

Bestillingsskema for overnatning og fortæring på DGSK's hovedprøve 2007

Undertegnede:

 Navn                                                                                                                                                         
 Adresse  
 Postnr. + By  
 Telefonnr.  
 email:  

 

 

 

bestiller hermed følgende:

 Forplejning og overnatning

Antal 

Pris

     
FREDAG     
Madpakke (kr. 40)    
Fællesspisning inkl kaffe og kage (kr. 125)     
Kaffe og kage til generalforsamlingen (kr. 25)     
     
LØRDAG     
Morgenmad (kr. 55)
(Morgenmad er inkl. i overatning på Færgekroen)
   
Madpakke (kr. 40)    
Festmiddag (kr. 160)     
     
SØNDAG     
Morgenmad (kr. 55)
(Morgenmad er inkl. i overatning på Færgekroen)
   
Madpakke (kr. 40)    
     
OVERNATNING 
pr. person i dobbeltværelse
   
 Fredag til Lørdag (kr. 300)    
 Lørdag til Søndag (kr. 300)    
     

 PRIS IALT

   

Det samlede beløb kr:
__ Vedlægges i check.
__ Er indsat på bankkonto nr. Reg. Nr: 0520 Konto nr. 0000 12 25 87 (Husk at identificere betalingen)

Sendes til Hotel Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk senest torsdag d. 15. marts.