Referat fra bestyrelsesmøde 11-11-2016.

I forbindelse med det nyligt afholdte møde har jeg orienteret omkring min beslutning, grundet øget erhvervs aktivitet, om at stoppe i DGSK’s bestyrelse fra den kommende generalforsamling, som afholdes den 24. marts, i forbindelse med hovedprøven.

De 11 år jeg har siddet som formand, har både været spændende og berigende, specielt fordi bestyrelsen generelt har en stor opbakning blandt klubbens medlemmer. En opbakning, som jeg er sikker på den fremtidige bestyrelse også vil nyde godt af.

En enig bestyrelse har besluttet at indstille 1. suppleant Ole Frank, som nyt bestyrelsesmedlem. De øvrige medlemmer, også de der er på valg, har glædeligt givet tilsagn om at fortsætte. Dette sikrer DGSK’s bestyrelse en fortsat høj grad af åbenhed, kontinuitet, indsigt og stor erfaring.

For at ingen behøver gå og gætte på hvem der bliver ny formand, er bestyrelsen fuldstændige enige om, efter generalforsamlingen, at konstituere sig med Ásgeir Páll Júlíusson, som formand og Kristian Frøkjær, som næstformand.

Venlig hilsen

Anton Dahl

Se hele bestyrelsesreferatet ved at klikke på følgende link: 

referat-dgsk-bestyrelsesmoede-den-11-11-2016