DGSK 90 års jubilæums brugsprøve og racedyst fredag den 28.sept. 2012.

DGSK har af DJU fået godkendt en anerkendt brugsprøve i anledning af 90 års jubilæet.

Vi har inviteret 3 deltagere, fra hver af de engelske racer, med på prøven, som samtidig vil være en dyst om at finde prøvens bedste race. Bedømmelsen sker naturligvis i henhold fælles markprøve regler.

Sideløbende med præmieringerne vil en 1.pr. give 29 point, en 2. pr. 19 point og en 3. pr. 9 point.

Skulle nogle hold stå lige, laves en matchning mellem en hund fra hvert af de pågældende hold. Holdet vælger selv den hund der skal matche.

Udtagelsen af de 3 Gordon settere, sker på hovedprøven efter følgende kriterier:

1. Vinderen af E.A. Christensens Mindepokal.

2. 1. Vinderen på vinderklassen.

3. 2. Vinderen på vinderklassen.

4. Reserver er de efterfølgende placerede på vinderklassen.

Du hunde der udtages skal naturligvis have bestået DJU apporteringsprøve inden brugsprøven.

Gordon Setter klubben betaler gebyret, som er kr. 500,00 (Inkl. festmiddag for en person, fredag aften).

Fredag aften har DGSK inviteret formændene for specialklubberne, arrangører, samt deltagere i prøven på en hyggelig middag. Ledsagere er velkomne, men koster kr. 300,00 pr. person. Selve prøven afvikles på Lolland, idet Ole Smith er den kompetente terrængiver.