Uncategorized

  • -

Pokalvindere FJD Udstilling 2015

Pokalvinder på årets FJD Udstilling i Vissenbjerg d. 14/06/2015. Se detaljeret resultater her


  • -

14/06/2015 FJD Vissenbjerg

Junior klasse – Hanhund

Åens Hr. Gordon(DK14121/2014) v/Jan Kristensen. Excl. CK 2.BHK

Åben Klasse – Hanhund

Troldmarkens Ilova Af 5. Maj 07(DK08022/2013) v/Lene Knuth. Excl. CK 3.BHK

Brugshundeklasse – Hanhund

Vajskær Abidal(DK11957/2011) v/Robert Paulsen. Very good

Glavaris Dv Diezel(DK15963/2011) v/Christina Bak. Excl CK 1.BHK Certifikat BIR

Æblevangen Don Carlos(DK19259/2008) v/Lene Knuth. Excl

Juniorklasse – Tæver

Åens H. Lonka(DK06312/2014) V/Dorte Kjærsgaard. Excl

Åben Klasse – Tæver

Åens Zenta(DK10673/2012) v/Torben Simonsen. Good

Brugshundeklasse – Tæver

Nakkehages Bd Tilde(DK01314/2011) v/Peter Eliasen. Excl CK 1.BTK Certifikat BIM

 


  • -

Inspirationsaftener hos FJD Markvildtudvalg

FJDs Markvildtudvalg afholder i sommerens løb en række inspirationsaftener. Her kan man få ideer til, hvordan man kan gøre en indsats for markvildtet og eventuelt få god viden om, hvordan en agerhøneudsætning bliver en succes. Det er gratis at deltage, og alle er velkommen.

Læs mere her:  http://www.fjd.dk/news/10-paa-stribe/ 

 


  • -

FJD Udstillingen i Vissenbjerg den 14. juni 2015

Søndag den 14. juni afholdes den årlige FJD Udstilling i Vissenbjerg på Fyn, også kaldet jægernes udstilling. Overvejer du at købe en jagthund er du velkommen til at komme og se mere en 14 forskellige racer og der er rig mulighed for at tale med masser af jægere, der kan fortælle om netop deres hund.

 

Udstillingen begynder kl. 9:30, men fra kl. 8:30 kan du deltage i den gratis ringtræning, hvis du ønsker hjælp til fremvisningen. Du møder blot op på pladsen kl. 8:30 og spørger efter ringtræning.

 

 

 

Dette er en af de få udstillinger med jagthunde, hvor der også bliver kåret en Best in Show-hund. Dette sker omkring kl. 14:00 i en stor ring, hvor den bedste fra hver race vises. Der er flotte præmier fra Jafi.dk til de 4 bedste hunde på dagen.  

 

Der kan tilmeldes I baby-, junior-, åben-, brugs-, og veteranklasse. Tilmelding til udstillingen foregår på hundeweb, sidste dag for tilmelding er tirsdag den 26. maj. 

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte udstillingens kasseri Marrit Stærkær mobil 40586036 eller kennel_staerkaer@pc.dk. Udstillingen foregår ved Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg. Der kan med fordel parkers på de tilstødende villaveje. 

 

Program:

Kl.   8:30 Ringtræning med Christina Bak

 

Kl.   9:30 Udstillingen åbner med tale

 

Kl. 14:00 Best in Show konkurrence

 

Kl. 15:30 Udstillingen er slut 

 

Du kan se dommere og flere praktiske oplysninger på:

 

http://www.fjd.dk/udstillinger/

 


  • -

Referat fra Generalforsamlingen 2015

Her følger referat af DGSK’s generalforsamling den 3. april 2015 som fandt sted på Søminestationen 4300 Holbæk

Referat
1. Valg af dirigent: 

Kristian Frøkjær, der herefter konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Valg af referent:
Flemming Nielsen

3. Valg af to stemmetællere:
Revisorerne Linda og Christina blev valgt.

4. Formandens beretning tit godkendelse:
Beretningen var rundsendt sammen med indkaldelsen. Der var ikke spørgsmål til beretningen, som blev godkendt med applaus. Formanden kom med en afsluttende bemærkning om, at den ny kontingent bl.a. havde været med til at øge medlemstallet fra 154 til 193. Ligeledes sagde Anton, at DGSK støtter den nye formand for FJD, Christian Johansen, da man er overbevist om, at han kan få samarbejdet til at fungere. Anton er udtrådt af FJD’s bestyrelse og Ásgeir er trådt ind.

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet:

Lauge fremlagde regnskabet, som blev godkendt af forsamlingen.

Efterfølgende tilføjede Lauge, at man havde et konstant medlemstal samt gode indtægter fra prøver og familiedage etc.. Efterfølgende var der dog forslag til forbedringer og ændringer af forhold omkring klubben:

a) Anne Eliasen spurgte: Hvilke tiltag gør klubben for at hverve nye medlemmer? Hertil svarede Lauge: Gode arrangementer, opdrætterne er med til at skaffe nye medlemmer, som klubben generelt tager godt imod, ligeledes er årbogen et plus i den forbindelse.

Der var også et forslag fra Ann Køj til at få årbogen placeret på biblioteker.

Derefter fremkom en del bemærkninger og forslag til bestyrelsen: Michael Strømberg sagde, at han søger info om hunde aktiviteter på nettet.

Peter Jensen, viser sin hund frem på jagter og viser, at GS er en udmærket allround hund.

Ásgeir orienterede om, at hjemmesiden omlægges i nær fremtid, Bente Friberg bliver administrator.

Afslutningsvis udtalte Anton, at såfremt der er andre forslag, er bestyrelsen altid meget interesseret i at få dem tilsendt.

6. Forelæggelse af budget 2015:
Lauge orienterede om en del omkostninger til præmier, og underskuddet bl.a. fremkom af sponsorater til DM, Der var ingen bemærkninger til det.

7. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

8. Valg til bestyrelse og suppleanter:
a)
På valg til bestyrelsen. Der var ikke indkommet forslag ud over de af bestyrelsen fremsatte. Dvs. Genvalg til Poul Erik Dahl, Lene Knuth, Kristian Frøkjær og Anton Dahl.
B)
Suppleanter: Jylland: Genvalg til Morten Holm og Ole Frank samt forslag til genvalg af Michael Olsen.

9.  Valg af 2 revisorer samt en suppleant:
a) bestyrelsen forslår Linda Clemmensen og Christian Petersen, samt Bent Simonsen, som suppleant, de blev valgt.

10. Eventuelt:
Anne Eliasen sagde, at det er fedt, at bestyrelsen gør en kæmpe indsats, hvorefter der var stor applaus. Christina- og Robert Paulsen har sponsoreret klistermærker der sælges for 25 kr./stk.

 

Referent,  Flemming Nielsen

Godkendt den 25.april 2015 af Dirigent Kristian Frøkjær.


  • -

Præmier fra Hovedprøven 2015

Vi må desværre meddele at vi ikke kan få leveret flere glas med logo på, fra den glasleverandør vi plejer at få fra. Der har været en del problemer med leveringerne i år.  Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at indkøbe andre præmier selv.

Vi vil de næste år uddele fyrfadstager, der kan anvendes både som vase og fyrfadsholder. Disse vil blive uddelt i to str, nemlig 14 cm og 25 cm.

Og som noget særligt vil der blive indkøbt nogle glaskarafler til helt specielle præstationer:

 

Disse uddeles på f.eks 1. vinder på VK forår og efterår, bedste UK og ÅK på Hovedprøven og BIR på Klubudstillingen. Altså IKKE til FJD udstillingen ! Samt højst placerede på Mesterskabsprøven og DM. (med forbehold for rettelser).

Det betyder jo desværre også, at vi ikke kan tilbyde at bytte folks glas, med dårligt tryk på, idet vi ikke har noget at bytte med.

Men da der jo nok desværre, går folk rundt, der enten ikke har fået deres præmie (glas) eller måske en forkert størrelse, vil vi forsøge at få disse fejl rettet, hvis folk er interesseret.

Du skal, hvis du mener du mangler en præmie (glas) eller har fået en forkert størrelse, skrive til mig på Knuth@mail.dk. Så vil jeg og resten af bestyrelsen forsøge at finde nogle glas til Jer fra vores gemmer…

DGSK beklager meget at dette er sket

Lene Knuth, pokalansvarlig 

 


  • -

Efterlysning af dygtige hunde og hundeejere til TV-program!

Nu er der mulighed for at vise jeres dygtige, sjove, specielle hunde i TV. Kan du og din hund noget særligt? Så kan det være, at det kan blive en del af TV2s nye store underholdnings program “Hvem sagde VUF”, som sendes i bedste sendetid. Værten er Felix Smith.
Skriv en mail og forklar hvad I kan og/eller send en lille film til: hvemsagdevuf@tv2.dk 

Se mere her: https://www.facebook.com/tv2.danmark/videos/372706689590941/

  God fornøjelse!

 


  • -

Matchning Ungdomsklasse på DGSK’s Hovedprøve 2015

Til matchning i ungdomsklassen var følgende 4 hunde.
Buskogans Isa, Bakkehages Bz Solveig, Vajskær Cora og Troldmarkens Ilova Af 5. maj 07.

Ved bedømmelsen lagde vi stor vægt på fart, stil og aktion og mindre vægt på dressurbrist o.l.

Isa – Solveig.

Isa går i høj fart og smuk stil i et stort veldækkende søg. Solveig går i en passende fart med en noget kort og anstrengt galopaktion. Isa over Solveig.

 

Cora – Ilova.

Cora går i høj fart og i et stort søg med en lidt kort aktion galopaktion. Ilova søger stort og fornuftigt foran fører i en smuk stil med højt båret hoved, langstrakt aktion og spil i halen. Finder parhøns under uoverskuelige forhold i remisse. Begge hunde slutter med at følge en hare lidt på vej. Ilova over Cora.

 

Isa – Ilova.

Begge søger stort og godt i god kontakt og med god udnyttelse af terræn. Som slippet skrider frem viser det sig, at Ilova går i den bedste stil og aktion.

Troldmarkens Ilova Af 5. maj 07, fører Lene Knuth, bliver hermed bedste unghund.

Buskogans Isa, fører Ole Halberg, er bedste unge tæve.

 

Dommere:
H.P Clausen (ordf.), Erling Clausen 


  • -

Apporteringstræning Sjælland og Jylland

Så starter vi op på apporteringstræning igen og her følger yderligere om træningstilbud både på Sjælland (startdato 13/4) og i Jylland (Startdato 29/4)

SJÆLLAND
Fra på mandag d. 13/4 til og med 22/6-2015, træner vi hver mandag. Der er IKKE træning mandag d. 25/5-2015.
Vi starter op med fælles træning de to første gange fra kl 19.00. Derefter er planen at dele hundene ud på to hold.
Et for begyndere og et for let øvede. Trænings tiden bliver så ændret herefter. Vi træner ringtræning som ekstra fælles træning, hvis der er behov ca tre gange op til FJD-udstillingen.
Husk varmt tøj, dummy, fløjte og hund
Træningen foregår på Hagested/Gislinge skydebane v/ Holbæk…. Tuse Enghave 9, 4300 Holbæk… hvor vi plejer

JYLLAND
DGSK afholder apporteringstræning i Jylland ved Kolding fra onsdag den 29. april, fra kl. 19,00. Herefter hver onsdag den 6. maj, 13. maj, 20. maj, 27. maj, 3. juni, 10. juni, 17. juni, 24. juni.
Vi giver også gerne råd og vejledning om lydighedstræning. Måske kan der arrangeres en tur i kaningård.
Autoriseret apporteringsprøve afholdes søndag den 28. juni kl. 10,00. Vi afslutter prøven med en omgang grillpølser.
Tilmelding til Anton på 22 74 80 40 eller karlantondahl@gmail.com, helst inden den 22. april, så jeg har en ide om hvor meget vildt vi skal bruge.
Ring for oplysning om mødested inden den første gang.


  • -

Gordon Settere på DKK’s Mesterskabsprøve – søndag den 12. april 2015.

Følgende Gordon Settere stiller til start på Mesterskabsprøven, som afholdes med standkvarter på Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk (Tuse Næs). Mødetiden er kl. 8,30.

Selve programmet kan ses på følgende link: http://www.dkk.dk/xdoc/120/mesterskabsproeve_engelske.pdf

DGSK ønsker knæk og bræk til:

Nørre Løgums Daphne – Lauge Larsen

Røsnæs Gaucho – Karl Jensen

Røsnæs Guizo – Niels Erik Krüger

Østjyllands PB Mal – Ulrik Stadelhofer

Østjyllands RBZ Sandy – Søren Thygesen

Østjyllands RB Liv – Anton Dahl


Arkiver