Sidste nyt

  • -

Program til DGSK’s efterårsvinderklasse

Programmet til DGSK’s Internationale efterårsvindeklasse kan hentes ved klik her.

Mødested : Mødested er Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming. Morgenmad kan indtages fra kl. 7:30 Mødetid er kl. 8:00  og afgang til terræn kort derefter. 

Dommere er Poul Valdemar Nielsen (ordf.) og Erling Clausen 

Frokost forventes afholdt ca. kl. 13:00.

Prøven tæller som kvalificering til Danmarksmesterskabet i henhold den gældende fordelingsnøgle, som sker i forhold til det totale antal startende hunde, på alle efterårets vinderklasser. DM afvikles i Sønderjylland søndag den 11. oktober. For mere information se, www.danskjagthundeudvalg.dk.

Kristian Frøkjær er prøveleder, mobil 23 83 97 95, e-mail: kf@troldmarkens.dk

Der kan uddeles Cacit.


  • -

Raceportræt af Gordon Setteren i Hunden

DKK’s medlemsblad Hunden bringer i denne måned raceportræt af Gordon Setteren. Portrættet kan ses her


  • -

Invitation – DGSK Internationale Efterårs vinderklasse afholdes lørdag den 26. september 2015.

Mødested er Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming. Tilmelding skal ske via www.hundeweb.dk.
Mødetid er kl. 8:00.
Dommere er Joakim Skovgård Larsen (ordf.) og Poul Valdemar Nielsen 

Frokost forventes afholdt ca. kl. 13:00.

Programmet offentligøres nogle dage forinden via DGSK hjemmeside.

Prøven tæller som kvalificering til Danmarksmesterskabet i henhold den gældende fordelingsnøgle, som sker i forhold til det totale antal startende hunde, på alle efterårets vinderklasser. DM afvikles i Sønderjylland søndag den 11. oktober. For mere information se, www.danskjagthundeudvalg.dk.

Kristian Frøkjær er prøveleder, mobil 23 83 97 95, e-mail: kf@troldmarkens.dk

Er der nogle, som ønsker overnatning kan Ribe Camping anbefales. Se evt. www.ribecamping.dk.

Tilmelding skal ske via www.hundeweb.dk.

Har man ikke mulighed derfor, kan det ske på DJU’s blanketter, som skal fremsendes eller mailes, senest søndag den 20. september til prøvelederen..

Gebyret kr. 500,00 skal indsættes på konto 9282 4583073170


  • -

Peter Eliasen – 60 år.

Peter Eliasen, ejer af Kennel Nakkehage, bliver i dag d. 24. august 60 år. Peter har de sidste 10-12 år opnået flotte resultater med Gordon Setteren i både ind- og udland.

I avlen har Kennel Nakkehage givet stilfulde hunde, hvilket hjembragte stilpokalen i 2012; Sølvskålen 2006 med Nakkehages Bd Tilde. Det skal blive spændende at følge det seneste kuld fra Kennel Nakkehage i fremtiden. De 2 kuldsøskende Orkan & Solveig har allerede vist gode takter.

Peter er kendt for sit hyggelige gemyt og han siger aldrig nej til at give en hjælpende hånd! Vi ønsker Peter hjertelig tillykke med de 60 år.

På vegne af DGSK

Christina & John Bak


  • -

FJD’s apporteringsprøve på Sjælland

Torsdag den 27. august 2015 på Sjælland
Mødetid og -sted: Kl. 18,00 Bøgebakkevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød

Tilmelding senest den 24. august på Hundeweb eller til:
Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsagervej 1, 3400 Hillerød Tlf. 2167 2468 E-mail: stenhoej@mail.dk.
Prøven arrangeres i Dansk Breton Klubs regi.

Prøven arrangeres primært for hunde, der pga. uheld el. lign ikke har bestået DJU’s anerkendte apporteringsprøve i løbet af sommeren.

 


  • -

Flot klubweekend 2015

Hvis aldrig man tør prøve noget nyt, sker der heller ingen udvikling. Det var derfor lidt af et eksperiment, da vi aftalte med John og Christina Bak, at de skulle være prøveledere på vores klubweekend i 2016 på Sjælland, hvor vi aldrig tidligere har haft standkvarter til klubdagene.  Med ca. 35 deltagere må klubweekenden siges at være en gedigen succes.

 De senere år, i det jyske, har vi godt nok været en del flere, men deltagerantallet på Sjælland oversteg i hvert fald klart formandens forventninger. Økonomien bliver knap så god, som vi plejer, men fuldt ud tilfredsstillende, også selv om vi skulle komme ud med underskud.

 

Det er vigtigt for klubben, at vi er til stede på Sjælland og støtter op omkring det arbejde og det store engagement der gennem mange år er lagt for dagen på øen. Også uanset at det kostede noget tilslutning fra en del af de normale trofaste ”jyske” deltagere, hvoraf flere påstår, at det er væsentlig længere at køre fra Jylland til Sjælland end omvendt J

Bestyrelsen vil naturligvis evaluere på tiltaget, men måske kunne man f.eks. lægge klubweekenden på Sjælland hvert fjerde år.

 

John og Christina havde også fået den strålende ide at invitere medlemmer af DISK med til arrangementet, hvilket bl.a. udmøntede sig i at 11 Irske Settere stillede op til anerkendt certifikat udstilling. Derudover var der i Gordon settere ringen 13 deltagere. Det er vigtigt vi dyrker disse specialklub udstillinger, det er netop på disse, vi selv kan udvælge og invitere de udstillingsdommere vi ønsker. Et af udvælgelseskriterierne er bl.a. at dommerne har en god portion jagtlig ballast med i bagagen. Det må man sige svenske Marina Bengtson har, hvilket også udmøntede sig i, at hun på ypperlig og meget kompetent vis klart og tydeligt begrundede de præmieringer hun gav.

Udstillingerne blev vundet af henholdsvis IS Freja v. Per Christoffersen og GS Glavaris Diesel v. Christina Bak. Virkelig flotte repræsentanter for racerne.

Klubmesterskabet i apportering blev vundet af den fremgangsrige ekvipage Nakkehages Solveig og Anne Eliassen, et team vi kommer til at høre yderligere om.

 

Det sociale samvær og humøret var ikke mindst grundet fremragende kokkekunst helt i top. Masser af hundesnak blev det til, herunder også lidt udveksling af synspunkter omkring ”horse face og haleføring”.

 

Der blev desuden født et ønske blandt deltagerne, om at forsøge at etablere en årlig ”Settermatch”, hvor også de engelske settere skulle deltage. Anton vil arbejde videre med de konkrete ideer og input deltagerne diskede op med og fremlægge forslaget for både DISK og ESK i løbet af efteråret.

 

Under formandens gennemgang af nyheder og kommende aktiviteter, blev også Dansk Pointer Klubs ophævelse af den indgåede aftale om fredning af de kommende 100 års jubilæer kommenteret og der skal i den forbindelse ikke herske tvivl om, at DGSK’s bestyrelse, finder Dansk Pointer Klubs beslutning særdeles kritisabel, hvilket man også, pr. mail, har meddelt DPK’s formand.

 

Næste års klubweekend, med udstilling og apporteringsmesterskab, bliver afholdt med standkvarter på Vejen Idrætscenter i weekenden den 12., 13. og 14 august, hvor der som noget nyt også sættes dressurtips og praktisk ”ro i opfløj” træning på programmet.

 

På vegne af klubben skal lyde en kæmpestor tak til John Og Christina, samt deres flittige medarrangører og hjælpere for en helt igennem super klubweekend.

 


  • -

Spændene aften på Fyn

Spændende vildtaften og foredrag med Jørgen Skouboe på Fjeldsted Skov Kro.
Kroen giver 30 kr. pr. billet til FJDs agerhønefond. 
Se mere her.: http://www.fjd.dk/vildtaften/

 


  • -

DGSK & DISK Klubweekend 7. – 9. august 2015

Med udstilling, aut. Apportprøve, Schweisshunde-foredrag, holdkonkurrencer og masser af socialt samvær!

DGSK inviterer alle interesserede fra DGSK & DISK til hyggelige klubdage fra den 7. til den 9. august, hvor det sociale samvær med hele familien og andet godtfolk sættes i højsædet.

Klubdagene afholdes i spejderhytten FDF Pedersborg, Pedersborg Huse 19, 4180 Sorø. I hytten er der 7 værelser med 6 køjer og 4 værelser med 4 køjer. Medbring selv pude, dyne/sovepose, lagen, sengetøj og håndklæde. Der er fælles bad og toilet. Der er mulighed for opstilling af campingvogne og telte. Vi har ca. 10½ tdl. til rådelighed.

Bestil allerede nu – det er ”først til mølle”-princippet mht. sovepladser og rum.

Man kan og vælge at bo på Sorø Camping, som ligger små 5 km. fra standkvarteret www.soroecamping.dk Her kan der lejes hytter, ferielejligheder, plads til campingvognen eller telt med udsigt til Pedersborg Sø.

Tilmelding til udstilling og apporteringsprøve foregår som altid via Hundeweb senest d. 31. juli 2015. Alle andre tilmeldinger og bestillinger skal sendes til John Bak, Maglesøvej 8, 4190 Munke Bjergby, kennelaeblevangen@gmail.com, mobil nr. 21 49 65 51

Pengene skal indbetales på konto nr. 6610 0010025370

HUSK at angive navn. Tilmeldingsfrist er d. 31. juli 2015.

Følg med på DISK & DGSK’s hjemmeside og Facebookprofiler. Yderligere spørgsmål sendes til:

 John Bak 21 49 65 51 eller til Anne & Peter Eliasen 59 33 92 13

 

Programmet ser således ud og der tages forbehold for ændringer:

Fredag

Kl. 15.00            Ankomst i løbet af eftermiddagen/aftenen fra kl. 15.00

Kl. 19.00            Schweisshunde-foredrag

Kl. 20.00            Fællesgrillen er klar – medbring selv grillmad og tilbehør.

Lørdag               Der vil løbende lørdag være en sideløbende holdkonkurrence med mulighed for god præmie

Kl. 08.00            Morgenmad

Kl. 09.00            Udstilling – Dommer Marina Bengtson, Sverige

Kl. 13.00            Frokost – der kan købes mad

Kl. 14.00            Aut. Apporteringsprøve – Kåring af Klubmester 2015

Kl. 19.30            Sommerfest med helstegt pattegris

Søndag

Kl. 08.30            Morgenmad

Kl. 10.00            Oprydning og på gensyn

 

Mange hilsner og på gensyn Vivian & Leon, Anne & Peter og Christina & Johm

 

 

Navn. _________________________________________________________________

Mail: ____________________________________ Mobil: ________________________

 

 

A Pris

Antal

I Alt

Overnatning pr. køje fre/lør

100,00

 

 

Overnatning pr. køje lør/søn

100,00

 

 

Campingvogn weekend

110,00

 

 

Telt  weekend

50,00

 

 

Morgenmad Lørdag – voksen

65,00

 

 

Morgenmad Lørdag – barn

35,00

 

 

Festmiddag Lørdag – voksen

150,00

 

 

Festmiddag Lørdag – barn

75,00

 

 

Morgenmad Søndag – voksen

65,00

 

 

Morgenmad Søndag – barn

35,00

 

 

 Indsat i alt 6610 0010025370

 

 

 

 

 

 


  • -

Indkaldelse af elevansøgninger

Hundeførere, der er indstillet på at påbegynde en uddannelse til Markprøvedommer eller Apporteringsdommer, bedes indsende ansøgningen til DJU’s sekretær inden 1. oktober 2015.

Som ansøgning benyttes ”Bilag C Ansøgning om indstilling som Markprøvedommer” eller ”Bilag X Ansøgning om indstilling til Apporteringsdommer”. Blanketterne findes på DJU’s hjemmeside under Dommerudvalget.

Ansøgningen sendes til DJU’s sekretariat e-mailadresse stenhoej@mail.dk eller Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsagervej 1, 3400 Hillerød.

Med venlig hilsen

 

Aage Stenhøj Jørgensen

Sekretær    


  • -

Apporteringsprøve 9/8 i Gørding

ESK afholder FJDs apporteringsprøve søndag d. 9. august 2015 kl. 10:00. Mødested Rebelsigvej 4, 6690 Gørding. Prøveleder: Gert Clausen, tlf. 51204645.  Der kan tilmeldes via hunde-web.


Arkiver