Sidste nyt

  • -

Apporterings træning fra den 7. maj – Sjælland 2018

Igen i foråret 2018 holder vi apporteringstræning for alle engelske stående hunde på Sjælland. (der er sikkert plads til andre racer også).

Læs mere

  • -

Ny organisation for de stående jagthunde på plads

FJD, DKK og DJ har fastlagt vedtægterne til en ny organisation for de stående jagthunde. Organisationen erstatter fra 1. januar 2019 DJU.

Forhandlingsudvalget vil holde et afsluttende møde inden udgangen af juni, hvorefter depechen gives videre til bestyrelsen for den nye organisation,

Læs mere

  • -

Klubweekend 3-5/8/2018

Hvem kan ikke bruge et par dage ved Vesterhavet?

Dansk Gordon Setter Klub inviterer hermed til klubweekend den 3., 4., og 5., august 2018. Arrangementet afholdes i samarbejde Dansk Irsksetterklub og Engelsksetterklub Danmark på Rødhus Klit Camping, Pandrup.

Læs mere

  • -

FJD Udstillingen 10. juni 2018

Udstillingen begynder kl. 9:30, men allerede fra kl. 8:30 er der mulighed for at deltage i den gratis ringtræning, hvis du skal have de sidste fif inden udstillingen. Du møder blot op på pladsen kl. 8:30 og spørger efter ringtræning.

Læs mere

  • -

Hovedprøven 2018 – i korte træk…

Hovedprøven 2018 var henlagt til EUC centeret i Audebo på Sjælland. Terrænner på Tuse næs og omegn trækker altid i de engelske hundefolk og denne gang var ingen undtagelse. Knap 150 starter blev det til fra onsdag den 28. marts til og med langfredag den 30. marts.

Læs mere

  • -

Hovedprøven for en nybegynder

Onsdag den 28/3 ankom vi for første gang til en hovedprøve.

Anne & Peter Eliasen Kennel Nakkehages, havde fortalt en masse om hovedprøven og anbefalet os at tage med – og man gør jo som en avler siger…!

Læs mere

  • -

UK -Matchning DGSK hovedprøve 2018

DGSK´s Hovedprøve d. 29.03.18

Matchning i ungdomsklasse

Dommer: Erling Clausen

Efter lodtrækning:

Læs mere

  • -

Nye holdlister til hovedprøven 2018

Programmet for hovedprøven har undergået ret mange ændringer siden det blev sendt til tryk. Dette grundet frameldinger af løbske tæver og forfald af anden grund, efteranmeldelser af en række hunde terrænskift etc etc. Fremfor at danne et nyt program med nye startnumre som vil afvige væsentlig fra det trykte program som udleveres på prøven har vi valgt at offentliggøre de (forhåbentlig!) endelige holdlister. Alle bedes tjekke hvilket holde de er på således at man er klar ved opråb på onsdag kl 8:00

Vel mødt – og vi glæder os til at holde hovedprøve med pr. 142 starter

Ondsdag den 28/3/2018 partiliste onsdag

Torsdag den 29/3/2018 partiliste torsdag

Fredag den 03//2018 partiliste fredag


  • -

Programmer for hovedprøven 2018

Programmer for de tre dage Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve spænder over nemlig 28. – 30. Marts 2018 kan downloades på linkene nedenunder:

28.marts UK ÅK   50-18075_katalog_AJ

29,marts UK ÅK VK 50-18076_katalog_AJ

30.marts UK ÅK 50-18077_katalog_AJ

Tak for opbakningen med ialt knap 140 starter + UKK og evt efteranmeldelser

Læs mere

  • -

Lotteri på Hovedprøven 2018

Lotteri gevinster til hovedprøven.

Hovedprøvens lotteri er stærkt medvirkende til klubbens sunde økonomi – Vi er derfor meget taknemmelige overfor alle, der har mulighed for at skænke gevinster.

Ønsker du at give en gevinst, af en eller anden art, så henvend dig

Læs mere

Arkiver