Seneste nyt

  • -

24/11/2021 Nyt om samarbejdet mellem SJD og DJ

Fælles udtalelse fra DJ og SJD
I forbindelse med DJs vedtagelse af ny strategi på hundeområdet, har DJ meddelt at DJ udtræder af SJD. På et møde d.d. mellem DJ og SJD er der i fuld enighed og gensidig forståelse indgået aftale om, at DJ forlader SJD pr. 31. december 2021.
Som følge heraf har parterne endvidere aftalt, fremadrettet og i en fortsat positiv ånd, at drøfte mulige snitflader for fremtidige aktiviteter, da de berørte medlemmer i vidt omfang er medlemmer i begge organisationer.
I samme forbindelse ser man snarest på mulighederne for en overgangsordning for markprøver for de stående jagthunde i regi af DJ foreløbig for foråret 2022.

Den 23. november 2021

Claus Lind Christensen
Formand DJ

Flemming Thune-Stephensen
Formand SJD


  • -

Vintermøde i DGSK 8. januar 2022

VI SKYDER JUBILÆUMSÅRET 2022 I GANG MED ET VINTERMØDE I DGSK lørdag den 8. januar fra 9.30 – 14.00

Læs mere


  • -

Vintertræning Jylland 2022

Der er fuld gang i planlægningen af det kommende års aktiviteter. Her kommer de foreløbige tilbud om vintertræning i Jylland:

DGSK/ESK Vintertræning i ved Horsens – Alle engelske racer
Søndag den 23. januar kl 9.00 laver DGSK og ESK fælles vintertræning – Bleldvej 40, 8700 Horsens
Alle engelske racer er velkomne.

Søren Gottfredsen vil på dagen være behjælpelig med gode træningsmetoder og råd til at få en god Stående fuglehund. Søren har vundet DM med Tobølbjergs Sus og har mange Vinderklasser placeringer på CV’et.

Nye hundeførere er meget velkommen!

Pris 60kr pr hund
Max 15 hunde.
Der er mulighed for at købe lidt godt fra grillen på dagen
Tilmelding til
Kenneth Asmussen – Kennethasmussen@gmail.com
Peter Jensen – petje@mail.dk

DGSK Vintertræning ved Randers – Alle engelske racer
Søndag den 6. februar kl. 9.00 på Helstrup Østergaard – Gl Silkeborgvej 2, 8920 Randers
Alle engelske racer er velkomne. Vi kommer til at gå en del!
Pris 60kr pr hund – Inklusive rundstykker
Max 10 hunde
Tilmelding til Peter Jensen – petje@mail.dk


  • -

Point til årspokaler 2021

Årspokaler 2021 – point skal indsendes senest 15.12.2021. De der ønsker at komme i betragtning
til DGSK’s Årspokaler 2021, i henhold til proportionerne i årbogen, bedes indsende pointopgørelser, senest den 15. december 2021 til følgende mail: dgsk@dgsk.dk


  • -

Kristian Frøkjær fylder 60 år – hjertelig tillykke!

En vigtig person for Dansk Gordon Setter Klub fylder rundt. Kristian Frøkjær fyldte 60 år den 2. november.
Kristian har gennem de seneste 30 år været en kæmpe støtte for vor klub og er initiativtager til mange gode projekter, både prøver og ikke mindst avlen i nyere tid.

Læs mere

  • -

10/10/2021 Danmarks Mesterskab 2021

3. vinder Åens Q UniQ og Preben Pedersen

Åens Q UniQ blev samtidigt Dansk Jagtchampion

Stort Tillykke

Læs mere

  • -

7/11/2021 Skovfugle prøve på Læsø

Traditionen tro afholder Kent Hvirring Jensen en Skovfugleprøve for os på Læsø

Prøven er en brugsklasse og den er åben for både engelske og kontinentale hunde.

Adgangskrav min. 2 ÅK og bestået apporteringsprøve. (Der forventes udelukkende at blive fældet skovsnepper.)

Mødested: Doktorvejen 37 (Savværket) 9940  Læsø
Mødetid: 9.30 – Det passer med færgen over om morgenen

Antal hunde: 8
Tilmelding på hundeweb.dk

Prøveleder: Kent Hvirring Jensen
Mobil: 2175 7438
Email: 98499438@mail.dk

Dommer: Ole Andersen

Der vil være fri forplejning til deltagerne. Husk at booke færge i god tid.


  • -

DANSK GORDON SETTER KLUB 2022

Dansk Gordon Setter klubs 100 års jubilæum, som afholdes i fem hele dage, fra onsdag den 23. marts til søndag den 27. marts 2022, er ved at finde sin endelige form. Løbende ændringer/forbedringer vil hele tiden blive ajourført på DGSK hjemmeside – under punktet Jubileums-program øverst på siden.

Læs mere

  • -

DGSK’s Int. Vinderklasse 26/9/2021 på Darket

DGSK’s Int. efterårsvinderklasse afholdes søndag den 26/9/2021. Prøven afholdes på Ole Schmidt’s terrænner på Darket, Lolland. Standkvarter er Darket 16, 4970, Rødby

Læs mere

  • -

15/08/2021 Deadline for urafstemning

Kære medlemmer

I forlængelse af årets generalforsamling er der igangsat en urafstemning. Der er i juli måned sendt mails ud til samtlige stemmeberettigede medlemmer med instruktion om hvorledes stemmerne afgives.

Læs mere

Arkiver