Seneste nyt

  • -

13/06/2021 – SJD udstilling Vissenbjerg

Klik her for mere information:  Invitation

 


  • -

Dansk Gordon Setter Klubs Forårsmarkprøver 19.3 – 21.3.2021.

Nu foreligger alle programmer for forårsmarkprøverne næste weekend, og disse kan ses nedenunder – og naturligvis også på hundeweb.dk. For alle prøverne, som starter og slutter i terrænet, gælder at mødetiden er kl. 8.30.

Læs mere

  • -

Vigtig info om hoveprøven 2021

HUSK at tilmeldingsfristen til DGSKs markprøver er på fredag 12.3.
Prøverne afholdes den 19., 20., og 21 marts.
Der et pt. tilmeldt omkring godt 50 starter, hvilket vi takker for

Læs mere

  • -

02/04/2021 – DGSK Skovfugleprøve på Læsø den 2. april 2021

I tidligere tider var det muligt at gå på forårsjagt på skovsneppen. Hvert år var der konkurrence om at skyde den første sneppe efter 1. marts og sende den til kongen. Den som havde sendt den sneppe, der blev leveret til kongehuset som den første, modtog et takkebrev og 10kr. Den sidste gang det skete var  i 1972, hvorefter sneppen blev fredet om foråret.

Det skal ikke afholde os fra at lave en kvalitetsprøve på forårssnepperne på Læsø. Kent Hvirring lægger igen terræner til en prøve.

Prøven er åben for alle stående engelske og kontinentale racer.

Der planlægges efter at man kan komme over med den første færge over om morgene, og hjem med en af de sene afgange samme dag. Der er dog mulighed for at få lidt mere ud af turen, da Jægerforbundet afholder en Markprøve dagen før.

Tilmelding sker på hundeweb.dk.

Prøveleder: Kent Hvirring Jensen
Mobil:21757438

Dommer: Uffe Jacobsen

Mødetid: kl 9.30
Mødested: Doktorvejen 37 (Savværket), 9940 Læsø

Max 8 hunde.

Da det er påske, anbefales det at booke færgen med det samme

 


  • -

20/02/2020 Forderby 2021 på Djursland

DGSK’s traditionsrige Forderby 2021 for Gordon Settere afholdes den 13. marts på Djursland på terræner venligst udlånt af Ove Steen Petersen og Børge Sommer.

BEMÆRK: Tilmelding er nu den 6. marts!

Standkvarter: Kirstinesminde, Sønderskovvej 10a, 8560 Kolind

Læs mere

  • -

DGSK’s hovedprøve 19. – 21. marts 2021 – Jylland & Fyn

Årets hovedprøve angående markprøverne er nu organiseret og vil blive afviklet på følgende måde.

Der vil være kvalitetsprøver i UK både fredag den 19., lørdag den 20. og søndag den 21. marts.

Her kan alle engelske racer tilmelde sig og vi håber på godt fremmøde.

Læs mere

  • -

29/08/2021 – Tur til Gordon Castle 2021

Tur til Gordon Castle, Ljørdalen, Norge den 29 august . til 3. september 2021.

Hvis Corona restriktionerne tillader os at rejse til Norge.

Erik Lystrup Nielsen og Jesper Brinkmann har igen planlagt en tur til Gordon Castle.

Læs mere her: Invitation


  • -

DGSK søger ny pokal mester

Dansk Gordon Setter klub har mange flotte og prestigefyldte pokaler samt hæderspriser, der hvert år deles ud blandt klubbens medlemmer. De fleste af pokalerne uddeles ud fra resultater opnået på årets markprøver og mesterskaber, nogle uddeles ud fra det samledes års præstationer og andre uddeles som anerkendelser og hæderspriser.

Læs mere

  • -

23/01/2021 Skovfugle brugsprøve på Sjælland

AFLYSNING: Vi er desværre nødt til at erkende at vi ikke kan afholde den planlagte skovfugleprøve på Sjælland grundet COVID-19 situationen.

DGSK arrangerer skovfugleprøve med fældning af fugl den 23. januar ved Langebæk på Sjælland.

Prøven afholdes under hensyntagen til gældende COVID-19 regler.

Prøven er åben for engelske og kontinentale hunde, der har opnået mindst 2. pr på markprøve og har bestået apporteringsprøve.

Der kan maksimalt deltage 8 hunde.

Tilmelding via hundeweb.dk

Mødetid kl 8.30

Mødested:  Langøvej 10, 4772 Langebæk

Prøve- og Terrænleder : Bjarne Kleis – Mobil: +45 2214 2076

Bemærk: Der mulighed for overnatning


  • -

Vintermøde 14.januar 2021 aflyst

Det sjællandske vintermøde som var planlagt til at blive afholdt 14. januar 2021 i Ringsted er aflyst


Arkiver