Nyheder

  • -

Uden mad og drikke…

Bestilling af forplejning til klubweekenden 3-5 august 2018

Fredag aften griller vi egen medbragte mad på pladsen

Bestilling af øvrig forplejning skal ske til Ole Frank ; e-mail: ole@fyrbakkens.dk og være ham i hænde og betalt senest tirsdag den 17. juli

Læs mere

  • -

Apporteringsprøver DGSK 1. juli og 22.juli

DGSK afholder på Sjælland en apporterings prøve den 1. juli 2018 som starter kl 10:00.  Prøvestedet er LAMMEFJORDENS JAGTFORENING, Østre Vej 20, 4522 Gislinge. Prøven dømmes af Bjarne Kleis.

Læs mere

  • -

Pressemeddelelse

Den nye organisation for stående jagthunde i Danmark, træder i kraft den 1 JAN 2019. Formålet er, at udvikle, at forenkle, at smidiggøre og billiggøre driften af prøvesystemet samt sætte medlemmerne i fokus.

Læs mere

  • -

Mangfoldighed i agerlandet

Invitation til åben høring om agerlandsfaunaen d. 25.10.18 på Christiansborg – Der er ikke mange pladser så vær vaks ved havelågen hvis du vil med!

Læs mere

  • -

Ro i opfløj

Der afholdes træning hos hos Klaus Olsen, Løserupvej 44, 4400 Holbæk, Tuse Næs. D. 14. juni kl. 18.00. Træningen foretages med dueflusher og duer.

Læs mere

  • -

Træning på Darket d. 11 og 12 August 2018.

DGSK og DISK vil gentage sidste års succes med træning på agerhøns i roer. Vi vil prøve at dele os op i hold, så vi tager hensyn til hundens og ejerens niveau. Et hold består af ca. 10 hunde med så vidt muligt samme niveau.

Læs mere

  • -

Apporterings træning fra den 7. maj – Sjælland 2018

Igen i foråret 2018 holder vi apporteringstræning for alle engelske stående hunde på Sjælland. (der er sikkert plads til andre racer også).

Læs mere

  • -

Ny organisation for de stående jagthunde på plads

FJD, DKK og DJ har fastlagt vedtægterne til en ny organisation for de stående jagthunde. Organisationen erstatter fra 1. januar 2019 DJU.

Forhandlingsudvalget vil holde et afsluttende møde inden udgangen af juni, hvorefter depechen gives videre til bestyrelsen for den nye organisation,

Læs mere

  • -

Klubweekend 3-5/8/2018

Hvem kan ikke bruge et par dage ved Vesterhavet?

Dansk Gordon Setter Klub inviterer hermed til klubweekend den 3., 4., og 5., august 2018. Arrangementet afholdes i samarbejde Dansk Irsksetterklub og Engelsksetterklub Danmark på Rødhus Klit Camping, Pandrup.

Læs mere

  • -

FJD Udstillingen 10. juni 2018

Udstillingen begynder kl. 9:30, men allerede fra kl. 8:30 er der mulighed for at deltage i den gratis ringtræning, hvis du skal have de sidste fif inden udstillingen. Du møder blot op på pladsen kl. 8:30 og spørger efter ringtræning.

Læs mere

Arkiver