Nyhedsarkiv

  • -

Få inspiration – til et bedre jagtterræn

SJDs Udvalg for markvildt og natur arrangerer i samarbejde
med landmænd og andre organisationer markvandringer
hen over sommeren.

Se her for mere information:
http://www.sjid.dk/media/1542/inspiration-2019.pdf


  • -

DGSK Apporteringsprøver – 2019

Dansk Gordon Setter klub afholder 3 apporteringsprøver i foråret.

Alle racer er velkomne.

Læs mere

  • -

Hør om det gode jagtterræn d. 4. juni

SJDs Udvalg for markvildt og natur har lavet en tur til Julianelyst Gods hvor Vildtforvalteren fortæller om hvad de gør. Bemærk

Ekskursion til Julianelyst flyttet

På grund af valget er ekskursionen til Julianelyst flyttet til d. 4. juni kl. 19.

Udvalget for markvildt og natur

Se mere om arrangementet her:

Læs mere

  • -

Auktion på Hovedprøven 2019 – Jagtdag hos Bjarne Kleis

Bjarne Kleis har igen i år sat en jagtdag på auktion til vores hoved prøve. Højest bydende vil helt sikkert få en uforglemmelig dag.


  • -

  • -

Nyt fra SJD – Retningslinier og takster 2019

Udkast til retningslinier for afholdelse af prøver i SJD reci – Klik her

Prøvegebyrer og takster i forbindelse med afholdelse af SJD prøver – Klik her


  • -

15/11/2018 Referat af bestyrelses møde i SJD

Referat af bestyrelsesmøde i SJD afholdt den 15/11 – 2019 samt liste over udvalg og medlemmer findes ved at følge nedenstående link.

Referat af Bestyrelsesmøde i SJD 15.11. 2018 – Vejle

Udvalgene nuværende 15 11 2018


  • -

Opdateret program  for Klubweekend 3.-5./8/2018

Det skal ikke være nogen hemmelighed at de sidste par dage har budt på et par udfordringer med hensyn til planlægningen af klubweekenden. Den inviterede dommer meldte desværre forfald med meget kort varsel.

Læs mere

  • -

Indlæg på hjemmesiden 2005

Arbejdet med at overføre materialet fra den gamle hjemmeside til den nye skrider langsomt frem. I øjeblikket er det denne sektion som er uder behandling. Derfor vil de indlæg der i sn tid blev lagt som nyheder på hjemmesiden i 2005 så småt være at finde her.

Fra Vintermøderne 2006

Vintermødet på Sjælland var vellykket med 15 deltagere. Et par stykker meldte forfald i sidste øjeblik pga. af vejr og arbejde men de øvrige blev af formand Niels Erik Krüger og de øvrige sjællandske bestyrelsesmedlemmer orienteret om stort og småt i klubben. Debatten var livlig og i der blev brugt en del krudt på årspokaler og beregning af points hertil fra FCI prøver. Bestyrelsen har som bekendt varslet revidering af proportionerne på en del af pokalerne og vintermødet’s deltagere enedes om at henstille til pokaludvalget og bestyrelsen ikke at give FCI prøverne for stor vægt i forhold til de traditionelle "nordiske" prøver. På det jydske vintermøde der blev holdt i Vonge deltog 14 mand. I lighed med sjællandske møde blev der blev orienteret om arbejdet i bestyrelsen.samt om ændringer i sammensætning af bestyrelsen. Der skal vælges ny suppleant for Jylland til kommende generalforsamling, da Lorenz er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Anton Dahl og håber på opbakning blandt medlemmerne til Anton Dahl. Der arbejdes på at nedsætte følgende udvalg: Markprøve-, årbog-, og PR & annonceudvalg. Dette skal ses som en styrkelse af aktiviteterne og en frigørelse for bestyrelsen til mere fremtidsorienteret arbejde. Det er den siddende bestyrelse, der til enhver tid danner udvalgene og finder medlemmerne dertil. Bestyrelsen er tovholder for udvalgene jf. avlsudvalgets forretningsorden. Allan Diederichsen har en mappe for markprøveleder, hvori alle relevante oplysninger for en prøveleder er. Det udlånes gerne for kopiering.

Årspokaler; Der henvistes til tidligere udsendt meddelelse om revision af omtalte pokaler. Allan Diederichsen fortalte, at han p.t. så på proportionerne for “Årets unge GS” Der udspandt sig en livlig og konstruktiv debat om FCI-prøverne og deres indflydelse på proportionerne til årspokalerne. Konklusionen fra den jyske møde blev: FCI-prøverne skal ligestilles med kvalitetsklasserne h.h.v. forår og efterår. Er det en FCI-prøve med fældning af fugl, skal den ligestilles med en brugsprøve. Uddeles der CAC/CACIT skal der også tillægges points. Der skal sættes en stopklods i for antallet af FCI-prøver, der kan medregnes, således at medlemmerne ikke kan tage på turne for at optjene points. Der blev talt om særskilt points for Verdensmester og Europamester. Der blev gjort god og velforjent reklame for et arrangement på Aulum Fritidscenter tirsdag den 21. Marts 2006 om temaet; “Sådant udsætter vi agerhøns” . Der udstilles volierer, grej m.m. og der er foredrag samt video. Mødet afsluttede med at Allan Diederichsen fortalte om møde i ERFAgruppen for markprøvedommere og hans fornemmelse var at vi nok får et år mere med de nuværende regler om udsætning af fugle. Han talte også om interessen for fri-minut, at hundene skal trækkes tilbage efter f.eks. Tom stand m.m., fast afprøvningstid hvilket nok er set i lyset af de afholdte FCI-prøver her i DK. Der blev også fortalt om hurtigere apportering efter situationen, måske skal sneppen også tælle negativt – ikke kun positiv. Forbigåelse af fugle skal ses mere strengt, bedre sekundering og der må ikke lægges bånd på før tilladelse fra dommeren.

25/01/2006: Gordon Setteren i Finland 2005

Vi har traditionen tro modtaget en årsberetning fra vore finske Gordon Setter venner. Læs mere snart om flot GS-år i Finland bla. en danskopdrættet Årets Gordon setter i Finland 2005!

23/01/2006: Til medlemmer af NGK

DGSK er blevet bedt om at gøre sine medlemmer opmærksom på at medlemmer af NGK kan let og billigt betale kontingent på netbank. Følgende oplysninger skal bruges: IBAN Nr.: NO9012802397532 swiftadresse DNBANOKK.

22/01/2006: Ny i bestyrelsen

Lorenz Clemmesen er tiltrådt DGSKs bestyrelse medio januar 2006. Lorenz var valgt som suppleant for Jylland og træder ind i stedet for Frits Pedersen og overtager dermed Frits´ valgperiode. Lorenz har været medlem af DGSK i mange år og har opnået en hel del resultater med sin hustrus hund Åens Exelent og mange med sin egen Troldmarkens Chicko. Lorenz har desuden to unghunde på vej fra Kennel Løgums. Vi ser frem til samarbejdet med Lorenz og beklager samtidig Frits afgang og takker for godt samarbejde.

22/01/2006: DGSK’s opdrætterpris

Bestyrelsen har besluttet ikke at uddele ovennævnte årspokal, da opdrætteren med de fleste points dertil valgte at lade sit medlemsskab af Dansk Gordon Setter Klub ophøre inden årsskiftet 2005/2006. Medlemsskab ved årsskiftet fordres for at komme i betragtning til årspokaler.

20/01/2006: Husk vintermøder

Traditionen tro afholder DGSK vintermøder i januar. Sjællandske vintermøde afholdes d. 24/1 på Øvej 17 i Allindemagle ved Ringsted. I Jylland holdes mødet d. 31/1 på Vonge Skole. Husk at tilmelde til Ásgeir på tlf. 57601912 (sjællandske møde) og til Kristian på tlf. 75803780 (jyske møde). Begge møder starter kl. 20:00. Vel mødt

20/01/2006 Apporteringstræning Sjælland

I lighed med tidligere år træner vi apportering på Sjælland sammen med Pointerklubben. Træningen finder sted en gang om ugen startende onsdag den 26. april og derefter hver onsdag frem til klubbernes fælles apporteringsprøve. Denne prøve afholdes som sædvanlig d. sidste lørdag i juni måned. Yderligere information om tid og sted følger på hjemmesiden og i Jagthunden.

20/01/2006 Roskilde Dyrskue den 26.- 28. maj.

Vi bliver i år repræsenteret på Roskilde Dyrskue med vore Gordonsettere, det er John og Christina Bak samt Jørgen Højer der har tilbudt deres hjælp og hunde. Hvis flere kan afse tid til at hjælpe de ovennævnte, modtages det med tak. Interesserede bedes rette henvendelse direkte til dem eller til de Sjællandske bestyrelsesmedlemmer.

VM udtagelsesprøverne ved Vildbjerg, den 28. – 29. 09. 2005

De danske GS’ere var ved VM udtagelsesprøverne i Vildbjerg repræsenteret af Åens Kalle Kluivert, Åens Xtra Luffe v/Erik Petersen , Pennehavens Buffas v/Peter Rafaelsen og ved Troldmarkens Chicho v/Lorenz Clemmesen. Troldmarkens Chicko v/Lorenz Clemmesen opnåede som den eneste blandt de 24 deltagende hunde Exelent på første dagen og havde dermed et godt udgangspunkt til anden dagen for sammenlagt at kvalificere sig til det danske VM-hold. På anden dagen, den 29. september opnåede Chicko og Lorenz 1. Excelent m. Cacit efter matching med Eng. Setter Heegård´s Randi, da de havde pointlighed. Troldmarkens Chicko blev hermed bedste hund begge dage og selvfølgelig prøvens bedste hund. Pennehavens Buffas v/ Peter Rafaelsen opnåede 3. Excelent ligeledes på andendagen. Åens X-tra Luffe v/Erik Petersen fik prædikatet CQN. Chicko og Buffas blev begge udtaget til det danske VM-hold. Tillykke til hundene, ejerne samt opdrætterne. Som en lille krølle på historien kan nævnes, at Troldmarkens Applaus – helbror til Chicko og far til Buffas – til VM i Holland 2000 opnåede 3.Exelent på 1. dagen og blev individuel nr. 5 over begge dage. Dengang deltog der ca. 50 hunde fra 13 nationer til VM. Det danske VM-hold sikrede sig dermed Bronze! Der skal fra DGSK´s bestyrelse lyde; knæk og bræk til VM-holdet; de to sorte setter, engelsk setteren og pointeren. Bestyrelsen.

Vinderklasse på helt på toppen

Dansk Gordon Setter Klub´s efterårsvinderklasse blev lørdag den 24. september afholdt i Nordjylland på terræner ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Prøveleder var Kristian Thomsen og terrænleder Ingemann Albrechtsen havde velvilligt stillet egne jagtlejede arealer til rådighed. Vi var nogle stykker, incl. DGSK´s æresmedlem Grethe Strømkjær, der allerede om fredagen mødtes hos prøvelederen til ”lidt socialt samvær” og efterfølgende en kort overnatning! Kristians bedre halvdel severede en pragtfuld middag, hvor snakken gik lystigt og mangen en lø´vn blev byttet ved den lejlighed. Lørdag morgen mødtes vi ved Hotel Inger i Hulsig, hvor der var opråb og afgang til terrænerne kl. 08,30. Der var tilmeldt 16 gordon settere til prøven, og de to dommere Niels Erik Kryger og Erik Rimmen (ordførende), fik tildelt hver sit hold med 8 hunde i hvert hvorefter vi kørte til terrænerne. Terrænerne var åben klithede, der sine steder var noget kuperet, men samtidig med mange lækre flade lavninger, hvor vegetationen mest af alt mindede om sceneriet på et højfjeld med lyng og dværgbuske i begyndende efterårsfarver. Det hold undertegnede fulgte om formiddagen, havde Erik Rimmen som dommer. Erik indledte prøven med at bede hundeførerne om ikke i starten at forlange for meget af hundenes søgsoplæg, fart og stil. En hund der bliver sluppet første gang i dette terræn, skal bruge lidt tid på at finde den rigtige fart og de rigtige løbebaner. Omvendt hvis førerne kunne holde fløjten i ro, var det dommerens erfaring, at de fleste hunde ret hurtigt selv kunne finde ud af det. Som formiddagen gik viste det sig at dommeren havde ret. Hundene tilpassede farten efter det meget uensartede terræn, hvor højden på vegetationen vekslede fra lav til meget højt. Vi havde fint med fugle på terrænet, og fik i løbet af formiddagen set meget fint hundearbejde og der blev således på vort hold skudt over 4 hunde. Til frokost samledes vi alle ved den lokale skovløber bolig. Det viste sig at det andet hold ikke havde haft for mange fugle, og at der her kun var skudt over 2 hunde. Efter endt votering havde dommerne 7 hunde med over middag. De syv hunde der gik over til andet heat var Lyngmosegaards Dodo v/Krtistian Thomsen Åens Xtra Luffe og Åens Odine v/Erik Petersen, Åens Neptun v/Jan Kristensen, Åens Outlaw v/Kent Hvirring Jensen, Troldmarkens Chicko v/Lorens Clemmesen og Troldmarkens Dacapo v/Hans Henning Dellgren Tilbage i terrænet konkurrerede de syv tilbageværende hunde og hundeførere mod hinanden, og nogle gik det bedre for end andre. Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og selv om vi ved at disse vinderklassehunde kan deres kram, så kommer de ikke lige godt fra det hver gang. Vi blev vidner til hunde der både kunne prelle og ikke ville rejse, og hunde der kunne deres fuglearbejde. Finaleslippet stod mellem Åens Odine ved Erik Petersen og Lyngmosegårds Dodo ved Kristian Thomsen. Slippet endte med en meget fin situation hvor Dodo et sekund før Odine smed sig i stand. Til trods for at Odine havde stand/sekundring lige foran Dodo, og at der derved blev noget uro foran og omkring Dodo, holdt hun sig fuldkommen i ro, og på ordre rejste Dodo præcist 2 agerhøns, og var fuldkommen rolig i opflugt og skud. Begge fugle blev fældet og Dodo apporterede efterfølgende begge korrekt. Slutresultatet på vinderklassen blev som følger: 1. Vinder Lyngmosegaards Dodo v/Kristian Thomsen 2. Vinder Åens Odine v/Erik Petersen 3. Vinder Åens X-tra Luffe v/Erik Petersen 4. Vinder Troldmarkens Chicko v/Lorens Clemmesen 5. Vinder Åens Outlaw v/Kent Hvirring Jensen Jeg tror alle der deltog i prøven havde en fin dag. Alle jeg talte med gav udtryk for, at de havde nydt det pragtfulde terræn med den farvepalet der kendetegner lynghederne. Således havde det været en anderledes vinderklasse, der startede helt på toppen kun få kilometer fra Skagen, og sluttede med en situation helt på toppen. Som prøvelederen – det beskedne menneske! – sagde ved afslutningen hvor han selv stod med alle laurbærbladene, at nu ønskede han da alle en rigtig god tur hjem. Han glædede sig i den grad over, at det for en gangs skyld ikke var ham skulle køre langt, – men kun ca. 15 kilometer. Og det enda sydpå! Anton Linnet

Udtagelsesprøver til Europa Championat

I weekenden den 3-4 september afholdte DGSK deres udtagelsesprøve til Europa Championatet for Gordon Settere som afholdes for første gang i Danmark dagene 23.-25. oktober med Tønder Vandrerhjem som standkvarter. Prøven blev afholdt på nogle store dejlige terræner omkring Løgumkloster, med Karl Jensen som prøveleder. Til start var 16 Gordon Settere. Følgende hunde deltog på prøven lørdag. Åens X-tra Luffe Troldmarkens Echo Åens Nova Nymarken´s Gambler Q-bic´s Gischa Ronja Entangen´s B-Boss Nymarken´s Imir Pennehavens Buffas Marrika A. Tianna Troldmarkens Ea Troldmarkens Chicko Nymarken´s Gibson Troldmarkens Dias Åshøjdens Locky Da prøvedagen var omme havde følgende hunde opnået præmiering. 1.Exelent m.CACIT Troldmarkens Chicko, ejer Lorenz Clemmensen 2.Exelent m. res.CACIT Åshøjdens Locky, ejer Karl Jensen 3.Exelent Åens Nova, ejer Bent Simonsen 4.Exelent Q-bic´s Gischa, ejer Allan Diederichen 5.Exelent Åens Kalle Kluivert,ejer Erik Petersen Tres Bon Nymarken´s Gibson, ejer Frits Pedersen Søndagens afprøvning foregik ligeledes store terræner, her startede de samme 16 hunde, bortset fra at Erik Petersen havde udskiftet Åens X-tra Luffe med Åens Odine. Resultatet blev følgende: 1.Exelent m. CACIT Åens Kalle Kluivert ejer, Erik Petersen 2.Exelent m.res.CACIT Åshøjdens Locky ejer Karl Jensen 3.Exelent Troldmarkens Echo ejer Allan Nissen Tres Bon Pennehavens Buffas ejer, Peter Rafaelsen Tres Bon Troldmarkens Dias ejer, Karl Jensen Da søndagens afprøvning var til ende stod 2 hunde lige af point, nemlig Åshøjdens Locky og Åens Kalle Kluivert. Da der skulle findes en samlet vinder af udtagelsesprøven, blev der foretaget et matchning mellem disse to hunde, og her gik Locky i den bedste stil og aktion – og blev dermed FCI udtagelses prøvens bedste hund. Udtagelsesprøvens bedste hund Åshøjdens Locky v/Karl Jensen ses her med Dommerne Klaus Mahrt og Valdemar Larsen Følgende hunde blev udtaget til at repræsentere DGSK på Europa Cup-en Åshøjdens Locky Åens Kalle Kluivert Troldmarkens Chicko Troldmarkens Echo Q-bic´s Gischa Åens Nova De førstnævnte fire hunde repræsenterer ligeledes den danske Landshold i Tysklandskampen (som afvikles samtidig med Europa Championatet) Det danske hold til Europa Championatet samt dommerne Her fra DGSK skal lyde en stor tak til Karl Jensen, og hans hjælpere, for en meget veltilrettelagt FCI.udtagelsesprøve. Også en stor tak til dommerne Valdemar Larsen, Danmark og Klaus Mahrt, Tyskland. DGSK håber på en dansk europamester til EuropaChampionatet dagene 23-25 oktober, og mange danske tilskuere som opbakning til de danske deltagere. Det bør blive spændende og der bør også være interessante emner fra det store udland. V i henviser til sidste nummer af Jagthunden ang. standkvarter og andre praktiske oplysninger – ellers se hjemmesiden; www.gordonsetter.dk Vel mødt! Frits Petersen

DGSK’s Forderbyprøve 2005

Prøveleder Tony Andersen kunne byde 21 hunde med førere samt adskillige tilskuere velkommen til DGSK’s traditionsrige Forderbyprøve d. 27/08/2005. Heriblandt DGSK’s æresmedlem Knud P. Petersen som i alder af 75 år er ”still going strong” med sin unghund Åens Paw. Det var i øvrigt i Knuds formandstid at DGSK’s Forderby blev afholdt for første gang i 1981. Blandt de 21 hundeførere var der ikke mindre end 6 førstegangs førere. Hans Kurt Kaas åbnede nok en gang sit hjem for Gordonsetter klubben (hvornår anskaffer den mand sig dog en GS’er?!) og hjemmets dagligstue fungerede dagen i gennem som standkvarter med fuld forplejning. Vi mødte frem til et herligt morgenbord ved otte tiden, der var dækket op da vi kom til frokost og efter præmieoverrækkelsen havde Hans Kurt og familie fremtryllet kaffe og æblekage til dem der havde en smule appetit tilbage. Hans Kurt; Du skal have mange tak for indsatsen! Efter morgenparole kørte holdene i marken. Hold 1 drog til Regstrup med Hans Kurt som terrænleder og med Svend Buchhave der var ordførende dommer på prøven. Kristian Frøkjær dømte hold 2 som kørte til Tuse Næs hvor Jan Lorentsen og terrænleder Kim Jacobsen med stor venlighed – og kort varsel – stillede deres terræn til rådighed. Til frokost kom dommerne på en lidt svær opgave med at udvælgelsen af de hunde der skulle overgå til andet heat. Der var kun skudt over en hund til middag – Åens Una ved Tony Andersen – og generelt var de 20 øvrige meget velgående hunde som ikke havde forbrudt sig synderligt meget. Men rangeres skulle der og resultatet blev at 9 hunde fortsatte om eftermiddagen på terræner omkring Søstrup. Dommernes kritikker kan læses her på hjemmesiden. Ud af disse 9 blev følgende 6 hunde rangeret som henholdsvis placerede og vindere: 6. placerede Nørre Løgums Bartes v/Lorens Clemmesen 5. placerede Hammerkleivas Ze-Pil v/Anton Dahl 4. placerede Bee Hunter v/René Husted Madsen 3. vinder Røsnæs Felix v/Kim Vinggard 2. vinder Nymarkens Imir v/Peter Rafaelsen 1. vinder Åens Una v/ Tony Andersen DGSK ønsker alle ovennævnte – samt de seks opdrættere – tillykke med præstationen og klubben kan vel også ønske sig selv tillykke med at have haft så mange hunde og så mange nye hundeførere med velgående og gennemgående veldresserede hunde på klubbens fornemme avlsprøve Forderbyet. Et særligt tillykke rettes til den garvede hundefører Tony Andersen som nu er tilbage i den sorte afdeling efter en rød afstikker, med yderst velgående og tiltalende tæve Åens Una. På DGSK’s vegne rettes stor tak til såvel terrænledere – og givere, samt til dommerparret Svend Buchhave og Kristian Frøkjær. /apj

DGSK’s klub weekend den 5., 6., og 7. august 2005.

Så har der igen været klub weekend i det sønderjyske. Og igen gjorde Tina og Karl alt for at vi skulle have en gemytle’ weekend med og omkring de sorte hunde. Standkvarteret var Tina og Karls nye ”gods” Skovly mellem Brændstrup og Fole i nærheden af Gram. Et stort umøbleret hus og tilhørende staldbygninger, gav mulighed for mange menneskers overnatning. Der var også god udenomsplads, som dem med telt og campingvogn havde glæde af. Da der imidlertid er kommet en del regn, var pladsen efter at Anne Kirsten Frøkjær havde forsøgt sig som ”dirtracer” nærmest ufremkommelig, men med assistance fra ”Jessen”( en velvillig nabo og tidligere indehaver af Skovly med en Massey Ferguson) og Karls 4×4 + en del skubben og massen kom næsten alle på plads. Karin og Polle Dahl skulle sove i telt, og vejrguderne havde bestemt sig for at åbne sluserne over Skovly og omegn med en sådan kraft at Karin mente det var umuligt at sove udenfor i telt. Men under aften blev det så meget opholdsvejr at det kunne lade sig gøre. Maden blev indtaget efterhånden som folk indtraf, og blev fortæret i stearinlysets skær. Nye som gamle medlemmer sad i stuen og lærte hinanden at kende. Delte ud af oplevelser og erfaringer og diverse våde varer, medbragt til lejligheden. Lørdag morgen var der morgenmad fra kl.7.00, for de morgenfriske. Derefter var der afgang til Fole friskole, som velvilligt havde lagt udenoms arealer til vores udstilling. Der var tilmeldt 16 hunde til udstillingen som blev bedømt af en veloplagt og positiv Gunnar Jensen. Resultaterne blev: Åbenklasse hanner: Troldmarkens Echo, Allan Nissen 1.pr. 1.vinder CK Nymarkens Hopper, Lauge Larsen 1.pr. 2. vinder CK Nymarkens Ikon Royal, Karsten Hare 1.pr. 3. vinder Åens Uno, Bjarne Pedersen 2.pr. Brugsklasse hanner: Åens Razz, Linda Clemmesen 1. pr. 1. vinder CK, Bedste han, Cert., BIR Pennehavens Buffas, Peter Rafaelsen 1. pr. 2. vinder CK Troldmarkens Dacapo, Hans Henning Dellgreen 1.pr.3.vinder CK Unghunde tæver: Løgums Brus, Peter Eliasen 1. pr. 1.vinder Løgums Birka, Karl Futrup 1. pr. 2.vinder Løgums Bjørk, Henning Lorenzen 1.pr 3.vinder Åbenklasse tæver: Nymarkens Imir, Peter Rafaelsen 1. pr. 1.vinder CK Addi, Palle Thårup 2. pr. Brugsklasse tæver: Åshöjdens Locky, Karl C. Jensen 1. pr. 1. vinder CK, Bedste tæve, Cert., BIM Q-Bic’s Gisha, Allan Diederichsen 1.pr. 2. vinder Troldmarkens Ea, Hilda Knudsen 2. pr. Åens Una, Tony Andersen 2. pr. Efter udstillingen, hvor solen skinnede fra en næsten skyfri himmel drog vi tilbage til standkvarteret, hvor der var grillpølser. Derefter startede apporteringsprøven, som blev bedømt af Erling Clausen og Otto Brunhøj Jensen. Der var 15 hunde tilmeldt, deraf 12 Gordons. 8 hunde bestod, og alle var Gordons (der var 2 lab. med). Der var 3 hunde med max. point: Åens Kalle Kluvert, Erik Petersen, Nymarkens Gibson, Frits Petersen og Troldmarkens Dias, Karl C. Jensen. Matchningen blev vundet af Troldmarkens Dias, Karl C. Jensen, som dermed blev pokalvinder. De øvrige hunde som bestod var: Q-Bic’s Gischa, Allan Diederichsen Åens Una, Tony Andersen Hammarkleiva’s Ze-Pil, Anton Dahl Ashöjdens Locky, Karl C. Jensen Ronja, Søren Tygesen. DGSK’s bestyrelse havde, som noget nyt, lavet et bevis på bestået apportering, som man kunne have med i lommen. Erling Clausen måtte desværre forlade selskabet, så Otto Brunhøj Jensen dømte de to hunde som havde tilmeldt sig DGSK’s udvidede apporteringsprøve. Pennehavens Buffas, Peter Rafaelsen fik ikke kaninen med hjem ved kaninslæbet, og dette ærgrede dommeren, da Buffas ellers havde klaret alle discipliner til UG. Marika A. Tianna, Majbrit Thomsen fik alle emner hjem, og bestod dermed denne vanskelige disciplin. Sideløbende kunne folk prøve en jagtsti, som Niels førte os i gennem. Der var 10 poster, hvoraf de 7 var vildt der skulle apporteres. Der var 8 som prøvede jagtstien, men ”kun” 3 der fik ræven med hjem. Med max. point vandt Frederikke med lab. Jensen pokalen (igen!), nr. 2. blev Boss og Polle Dahl og nr.3 blev Chicko og Lorenzo. Pga. tidsnød blev tidsapporteringen aflyst. Dem der havde lyst, måtte skyde til lerduer inden festmiddagen. Under festmiddagen blev Tina og Karl af bestyrelsen rost for det store arbejde de lægger for dagen og Tina fik overrakt en buket blomster. Efter kaffen var der hyggeligt samvær til ud på de små timer. Dagen efter var der morgenmad kl. 9.30, hvor der kom en del bekendelser frem. Flemming var ikke blevet dårlig af den halve flaske Whisky han drak, men de 2 flydende Gajoler, gjorde at han måtte kravle op i teltet på taget af hans bil med gummistøvler på, og beholde dem på resten af natten. Men der var også andre som havde det samme tøj på som aftenen før, ja Peter Rafaelsen gik i det samme tøj hele weekenden, det eneste han skiftede (tror jeg nok), var fodtøjet. For de friske var der mulighed for lerdueskydning, hvor Fritz opfandt en ny skydestilling: Skovskideskydestillingen. Lerdueskydningen blev vundet suverænt af et yngre medlem af klubben, Henrik Clemmesen. Jessen(naboen) tilbød børnene en køretur i hans oldtimer bil og gamle Nimbus motorcykel til stor fornøjelse for børnene. Alt i alt var det en vellykket weekend, som kun havde det lille minus at der kom nogle byger af og til. Jeg vil slutte min beretning med noget som vores børn (11, 9 og 6) sagde da vi kom hjem, og som jeg kun kan være enig med dem i; der er altså ret lang tid til næste klub weekend. Tak for en gemytle’ weekend. Linda Clemmesen.

Landskampen GSCD / DGSK, den 24. oktober – 25. oktober 2005

Landskampen afholdes også i år i Danmark, hvor vi mod tyskerne m.m. får en dyst i dysten – altså landskamp under afvikling af Europa Championatet. Landsholdene (bestående af 4 hunde plus en reserve (på forhånd udtaget)) udgøres af de bedste hunde blandt dem, der stiller til Europa Championatet for Tyskland og Danmark. Finland, Norge og Sverige bliver også inviteret til deltagelse i landskampen, såfremt der minimum stiller 5 hunde fra hver nation til Europa Championatet. Det hold, hvis hunde opnår flest points under Europa Championatet, bliver vinder af Nordlands-pokalen. Ovenstående er GSCD og DGSK enedes om på et møde under DGSK´s klub weekend.

Sjællandske racedyst.

Gordon Setter-holdet bestod af: Niels Erik med Røsnæs Dingo og Svithjods Kiki & Peter Thorup med Absolut Bonus I Chip. Reserve var Lene Knuth med Absolut Bonus I Califf. Efter 3 x10 på kanin og vand var spændingen i top, da holdet gik til sidste disciplin, nemlig duerne. Dingo og Chip kørte banen igennem med 2 x 10, men desværre troede Kiki at arbejdet var færdigt og havde lagt sig til at sove i græsset. Hun finder ikke duerne. Kommer slet ikke langt nok ud. Rigtig ærgerligt for holdet som ellers havde kørt suverænt! Dingo og Chip gik videre til matchning om ”prøvens bedste individuelle hund” Chip klarede sig flot, men manglede alligevel tempo i forhold til de hurtigste. Dingo fandt aldrig den 2. due og Niels Erik slutter af med at trække ham. Det var en hyggelig dag, hvor der kom andre Gordon Setter folk for at støtte holdet. Vejret artede sig også. Der var sol, men heldigvis ikke for varmt. Christina Bak

Jyske Racedyst

Hermed resultatet for Gordon Settere på Jyske Racedyst i Viborg Åens Kalle Kluivert – 30 p ved Erik Petersen Åens Mikki – 29 p ved Torben Simonsen Pennehavens Buffas – 27p ved Peter Rafaelsen Tre hold opnåede dagens bedste score på 86 point.. Og efter matchning mellem Kleiner Munsterländer, Tysk Ruhår og Gordon Settere kunne Ruhårs holdet fortjent kåres som dagens bedste stående hold. GS-holdet var næsthurtigst – få sekunder efter – men blev nr. i matchningen fordi en af vore 6 duer i matchningen var beskadiget. Derfor 3. pladsen til GSérne – men dog a point med vinderne. Peter, Torben og Erik

Fra Avlsfondet

Idet vi nu har opbygget et mindre kapitalindeståede, synes vi det er passende at annoncere efter ansøgninger til nogle af disse midler. Ideen med det er at støtte op om spændende køb af avlsdyr i udlandet, nedfrysning/indkøb af sæd fra spændende hunde, etc. Avlsudvalget skal godkende ansøgningen og her forbeholder man sig ret til at afvise ansøgninger der ikke umiddlebart er af generel interesse for avlen af den danske GS’er i henhold til klubbens vedtægter – og avlsudvalgets frie skøn. Ansøgningerne skal sendes til DGSK’s Avlsudvalg v/Kristian Frøkjær, Nordvangen 41, 7173 Vonge Ansøgningerne skal være Avlsudvalget i hænde senest 15.8 med henblik på udbetaling af midler i efteråret 2005 DGSK’s Avlsudvalg

Flere medlemmer

Bestyrelsen har besluttet at belønne de klubmedlemmer der skaffer nye medlemmer til klubben. Det er derfor vedtaget at hvis et af vore medlemmer/avlere melder 4 nye medlemmer i år får vedkommende næste års medlemskab gratis. Peter Rafaelsen, Kasser

Årbog – Billeder

Kære medlemmer af DGSK! I opfordres hermed til at sende billeder af jeres hunde til Årbogsredaktionen. Vi vil gerne bede om billeder af de præmierede hunde både på udstilling og mark , men samtidig skal vi gøre opmærksom på at vi modtager også gerne gode billeder af upræmierede hunde. Der er altid mangel på billeder af vore hunde til at illustrere årbogen (og for den sags skyld også hjemmesiden og klubbladet!) Derfor vil vi gerne bede jer om at sende disse til Bente Hyllested på mail: bente@kennel-nymarken.dk eller som papirbilleder på adressen Hemstokvej 10, 8660 Skanderborg Redaktionerne

Nye priser

– Hvalpeformidling – Hanhunde/Tævelister Efter en god debat med vore medlemmer har bestyrelsen med øjeblikkelig virkning besluttet at ændre på de priser vi hiditil har haft for at optræde på hvalpelister, hanhunde og tævelister. Prisen for hvalpeformidlingen sænkes fra 500 kr. til 250 kr. og fremover vil det være gratis at stå på hanhunde og tævelister. Tilmeldingsgebyret til hvalpeformidlingen tilgår stadig vor avlsfond, og for at styrke fonden yderligere regner vi på de muligheder der er for at lade en del af det ordinære medlemskontingent tilflyde fondet. Bestyrelsen håber med disse tiltag at medlemmerne i højere grad end hidtil benytter sig af disse fremragende annoncemuligheder. Bestyrelsen

Resultater fra DGSK’s apporteringsprøver

Traditionen tro afholdt DGSK to apporteringsprøver i slutningen af juni måned 2005. Den Sjællandske prøve blev afholdt på banerne ved Hagested/Gislinge d. 25. juni i samarbejde med Pointerklubben som var repræsenteret ved Hans Kurt Kaas Hansen. Prøven blev afviklet efter dommer Poul Vestervangs mening under noget nær perfekte vejrforhold; en hel del regn lige op til prøven – hvorefter 14 fremmødte hunde kunne afprøves i tørvejr og frisk vind. De ni hunde bestod – heraf 5 Gordon Settere ud af 7 fremmødte. Samtlige 5 engelske racer var repræsenteret ved prøven Sjællandske apporteringsprøve 25/6/2005 ved Hagested/Gislinge Røsnæs Dingo V/Niels Erik Krüger 30p Pokal Svitjods Kikki v/Niels Erik Krüger 29p Absolut Bonus I Chip v/Peter Thorup 28p Absolut Bonus I Califf v/Lene Knuth 27p Åens Daffy v/Bjarne Kleis 27p Dingo, Kikki og Chip er udtaget til at repræsentere DGSK ved Den Sjællandske racedyst.- med Califf som reserve. Jyske prøve blev holdt ved Kolding d. 26. juni med Anders Varming som dommer. Der var mødt 15 hunde til start men heraf bestod kun de seks, hvoraf de fem var Gordon Settere. Som eneste hund med 30 point gentog Åens Mikki v/Torben K Simonsen præstationen fra sidste år og vandt pokalen. Mikki har i øvrigt været stillet på 3 apporteringsprøver og har bestået alle tre fejlfrit med 30 point. Torben og Mikki ønskes tillykke med det flotte resultat.

Jyske apporteringsprøve d. 26/6/2005 v/Kolding

Åens Mikki v/Torben K. Simonsen 30 p Pokal Pennehavens Buffas v/Peter Rafaelsen 29 p Åens Kalle Kluvert v/Erik Pedersen 29 p Q-Bics Gisha v/Allan Diederichsen 27 p Entangen’s B-Boss v/Poul Erik Dahl 26 p Mikki, Buffas og Kluivert er udtaget til at repræsentere DGSK ved den Jyske racedyst, med Åens Odine v/Erik Petersen som reserve. /ápj EU-Cuppens hjemmeside åbnet DGSK er som bekendt i fuld gang med forberedelserne til EU-Cuppen til efteråret. Arbejdsgruppen har nu åbnet en hjemmeside hvor man kan blive opdateret med sidste nyt omkring arrangementet. Denne kan ses på adressen: www.gordonsetter.dk Nyt fra Avlsudvalget Tony Andersen er af arbejdsmæssige grunde tråd ud af DGSK’s avlsudvalg. I hans sted er Anton Dahl trådt til, og avlsudvalget bemandes nu af Kristian Frøkjær (formand) Anton Linnet og Anton Dahl. Se kontaktoplysninger på avlsudvalget her DGSK vært for Europacup for Gordon Settere 24.10.2005 Som det er fremgået af bl.a. Jagthunden er Dansk Gordon Setter Klub blevet optaget i SGCI – Den Internationale Gordon Setter Klub. I den forbindelse har DGSK fået tildelt afviklingen af Europa Championatet her i Danmark i forlængelse af VM2005 her i efteråret. Forberedelserne er i fuld gang og den arbejdsgruppe som Bestyrelsen har udpeget til formålet er fremkommet med foreløbigt program, som kan ses her.

Kontingentstigning

På grund af stigende omkostninger overalt i vores ”omverden” må vi i bestyrelsen for DGSK se os nødsaget til at lade kontingentet stige for det kommende år. Kontingentet 2005 vil derfor være som følger: Ordinært medlemskab sættes op fra kr. 350,- til kr. 425,- Udenlandsk medlemskab sættes på fra kr. 450,- til kr. 550,- B medlemskab stiger fra kr. fra 250,- til kr. 300,- Familie medlemskab forbliver uændret kr. 100,- Disse stigninger i kontingentet er nødvendige blandt andet på grund af bortfald af portostøtte – som har ramt DGSK hårdt lige som mange andre frivillige foreninger. Udover uforudsigeligt større bidrag til FJD end budgetteret er omkostningen ved udsendelsen af vort klubblad steget voldsomt. Dertil kommer større udgifter end budgetteret til trykning af vor Årbog 2003 samt generelt højere omkostningsniveau. Peter Rafaelsen, Kasser


  • -

Indlæg på hjemmesiden 2004

Her finder du de inlæg der har været på hjemmesiden i 2004

Årets Gordon Settere 2004

Årets Gordon Setter 2004 – Åens Kalle Kluivert Efter et tæt opløb det meste af året mellem Pennehavens Buffas og Åens Kalle Kluivert, sikrede Åens Kalle Kluivert sig de afgørende point under landskampen mod Tyskland og bliver hermed Årets Gordon Setter – i øvrigt for andet år i træk! Åens Kalle Kluivert har i årets løb gjort sig bemærket adskillige gange på prøver bl.a. i foråret som 3.vinder på DKK’s internationale vinderklasse ved Birkelse, 1.pr. i åben klasse på vor egen hovedprøve. I efteråret 2004 opnåede Kluivert 1. pr. på DKK’s brugsklasse ved Vildbjerg samt prøvens bedste GS og prøvens bedste hund og derefter som 4. vinder på DGSK’s efterårs vinderklasse. Markprøvesæsonen blev afsluttet til Landskampen med Tres Bon på 1.dagen og 1.excelent på 2.dagen. Derved blev Kluivert prøvens individuelt bedste hund og var med til at sikre landsholdet sejren over Tyskland. Hertil kommer udstillingspræmie på DGSK hovedprøve 2004 med Certifikat, hvormed Åens Kalle Kluivert opnåede titlen Dansk Jagt Champion. Dansk Gordon Setter Klub ønsker ejer, opdrætter og fører Erik Petersen og Åens Kalle Kluivert hjertelig tillykke med de flotte resultater og med titlen Årets Gordon Setter 2004! Peter Rafaelsen og Pennehavens Buffas ønskes også tillykke med placeringen, som nr 2.

Årets Unge Gordon Settere 2004

”Årets unge gordon setter” – bestyrelsens frie objektive skøn – bliver efter en utrolig sæson, hvor mange unge Gordon Setter havde markeret sig rigtig godt, tildelt to meget ligeværdige hunde, nemlig Q-Bic’s Ginnie og Ronja.

Årets Unge Gordon Setter 2004 – Q-Bic’s Ginnie

Q-Bic’s Ginnie har opnået fine resultater i marken; bl.a. 2 x 1. pr. UK samt 2 x 2. pr. UK heraf én på Svensk Derby og har været suveræn på udstilling med bl.. 3 x Certifikater og hun blev desuden bedst i gruppen på DKK’s Int. udstilling i Roskilde.

Årets Unge Gordon Setter 2004 – Ronja

Ronja har ligeledes opnået mange flotte resultater på marken; på kun 6 starter: 3 x 1. pr. UK samt ikke mindst en suveræn 1 vinder i UKK på DGSK’s hovedprøve, hvor hun nærmest satte sine konkurrenter til dørs samt 5. vinder på klubbens Derby forprøve. Ronja opnåede desuden 1. pr. BRKL. på FJD’s udstilling i Årslev. Det skal bemærkes at i proportionerne til Årets unge Gordon Setter, skal de jagtlige egenskaber vægtes højest. Dansk Gordon Setter Klub ønsker ejere og førere samt opdrættere hjertelig tillykke med de flotte resultater; Q-Bic’s Ginnie v. Jørgen Højer og Ronja v. Søren Thygesen På bestyrelsen’s vegne Poul Erik Dahl, Pokalmester

Landskamp i det midtjyske,

Lørdag d. 16. og søndag d. 17. oktober 2004 Kære medlemmer Kom og se (og hep på) det danske hold mod det tyske i landskampen, hvor Danmark har stolte traditioner. Hvert land stiller med et hold bestående af 5 hunde samt 1 reserve. Begge dage dømmes efter FCI regler og der kan begge dage tildeles CACIT. Der er altså gode muligheder for at få indblik i de FCI-regler, hvormed VM2005 i Danmark skal dømmes efter….. Det danske hold ser således ud: Åens Nova / Bent Simonsen Åens E. Luffe / Erik Petersen Åens K. Kluivert / Erik Petersen Troldmarkens Dias / Karl Jensen Troldmarkens Chicko / Lorens Clemmensen Reserve: Åens S. Zippo / Linda Clemmensen Der deltager også hunde uden for hold-kampen, bl.a. kommer der tre hunde fra Sverige. Så måske finder du f.eks. hanhunden, som du kunne tænke dig at anvende på din tæve næste gang du parrer eller også tæven, som du vil have din næste hvalp fra…… Standkvarter: Dan Hostel, Viborg Vandrehjem, Vinkelvej 36, 8800 Viborg, Tlf.: +45 8667 1781 Hjemmeside: www.danhostel.dk/viborg Email: Vibhoste@post8.tele.dk Samling ved standkvarteret begge dage kl. 8.00. Yderligere oplysninger ved prøveleder Erik Petersen, Hedevænget 11, 8800 Viborg, tlf.: 8667 5290. eller se aktivitetskalenderen. DGSK´s bestyrelse

21/09/2004: Dansk Jagthundederby 18. – 19. september 2004

7 hold – 104 katalognr. – tog lørdag morgen afsted fra Try Landbrugsskole til omliggende terræner. Der var 16 Gordon Settere, der havde indløst sidste billet til Derbyet, enkelte heraf havde meldt fra. Da dagen var omme viste det sig, at der desværre kun var skudt over to sorte; Åens Odine v. Erik Petersen og Nymarkens Gibson v. Frits Pedersen – begge med 2. UK til resultat. Anden dagen var henlagt til Gl. Toftegård og dens fantastiske terræner og her havde dommere; Erling Clausen (ordf.), Børge Sommer og Kristian Thomsen taget 9 pointere, 5 engelsk settere, 2 irsk settere, 2 bretons og 1 gordon setter – Åens Odine med. Publikum blev dagen igennem vidne til glimrende fuglearbejde, hvor situationerne næsten stod i kø. Åens Odine fandt desværre ikke fugl i indledende heat og var ude i omprøvning uden, at det ville lykkes for hende, men hun kæmpede bravt. Odine og Erik var ikke blandt de 10 hunde, der var med over middag til 2. heat – desværre for Erik og DGSK. Der skal fra DGSK lyde en tak til de fremmødte GS’ere og ikke mindst til Åens Odine og Erik Petersen for deres indsats samt et stort tillykke til de vindende hunde, deres førere og opdrættere. Årets vindere blev: 1. vinder P. Villestofte`s Rita. Opdrætter: Gunnar Larsen. Fører: Joakim Skovgård Larsen. 2. vinder ES. Myrhedens G. Granat . Opdr.: Lars Tamo. Sverige. Ejer & fører: Benny Persson. 3. vinder ES. Østkystens Minette. Opdr. & ejer: Ingerlise & Poul Rasmussen. Fører: Poul Rasmussen. 4. vinder P. Fugledes Yatsi. Opdrætter: Flemming Fuglede Jørgensen. Ejer & fører: Flemming Fuglede Jørgensen. 5. vinder P. Oxspring Rik. Opdrætter: H. M. Smith, England. Ejer: Erik Aarøe 6. vinder ES. Bjergagers Missing Link. Opdr.: Asger Stein. Ejer & fører: Jan Justesen. /KF

5/9/2004: Nye priser og terminer på DGSK’s Hvalpeformidling

For at benytte DGSK’s hvalpeformidling på hjemmesiden samt hos hvalpeformidleren indbetales fremover et engangsbeløb på kr. 500,-. Dette beløb kan f.eks. dække følgende information: – Planlagt parring – Forventede hvalpe – hvalpe til salg Man vælger selv, hvornår man vil begynde at annoncere parringen/hvalpekuldet. Informationerne kan stå på hjemmesiden i en periode på max. 8 mdr., hvorefter de tages af listen / hjemmesiden. Ønsker man at fortsætte med annoncering på hjemmesiden efter 8 mdr. koster det 200,- kr. pr. hund i 3 mdr., som er samme annoncepris for salget af en voksen hund. Ovenstående ændring træder i kraft den 1-10-2004 og følgelig gælder nuværende annoncer på hjemmesiden kun frem til 1-10-04. Derefter skal disse annoncer fornyes. Indtægter fra hvalpeformidlingen går til DGSK’s avlsfond. DGSK’s Bestyrelse

28/08/2004: DGSK’s forderby ved Tiset

Det var en dejlig morgen. Efter dagevis med regn og rusk, skinnede solen fra en næsten skyfri himmel, da 12 Gordon Settere samt deres førere mødtes på Tiset Skydebane. Prøveleder Poul Erik Dall og terrænleder Morten Bo Hansen, samt hjælpere havde gjort deres arbejde godt. Selvom der var en del uhøstede marker, var der terræn nok, og på dagen havde vi tilpas med fugle. De 12 hunde blev ved lodtrækning delt i to hold, hvor Erling Clausen dømte hold 1 og Flemming Sørensen (ordf.) dømte hold 2. Efter formiddagens afprøvning mødtes vi til frokost, hvor dommerne afgjorde hvilke hunde der skulle overgå til 2. heat. Det blev Troldmarkens Echo, Åens Odine og Nymarkens Gambler fra hold 1, hvor Gambler kom med uden fugletagning og Echo var rangeret højest. Fra hold 2 havde Nymarkens Gibson, Troldmarkens Ea og Ronja fugletagning fra formiddagens afprøvning og Åens Razz kom med uden fugletagning. Fra hold 2 var Gibson den højst rangerede. I 2. heat skulle de to hunde uden fugletagning opnå en situation med fugl for at komme indenfor medaljerækken. Dette lykkedes for Razz i matchningen. Gambler havde også chance til fugl, dog uden at det ville lykkes. Odine havde en god situation med parhøns, og stod derfor stærkt til matchningen. Finaleslippet blev mellem Odine og Echo på en dejlig stor kløvermark. Odine kæmpede bravt, men ingen var i tvivl om hvem vinderen var da dommerne gav ordre til at koble. Echo lavede rent ud sagt opvisning, og viste at han er en hund af et stort format, som kan komme helt op at ringe ved Derbyet den 18. og 19. september. Linda Clemmesen

27/07/2004: Racedyst Jylland /Sjælland d. 25/7

Det blev en svær racedyst på Sjælland idet kun 5 hold bestod. De første tre pladser blev besat af kontinentale racer, hvor korthårene vandt med 88 p. münsterlænderne blev nr. 2 med 86 p. og ruhårene blev nr. 3 med 84 p. Derefter kom vort eget hold på fjerde pladsen med 83 point. Bretonerne bestod som det femte hold på Sjælland med 77 point. DGSK’s hold bestod af Asta v/Knud Petersen, Røsnæs Dingo og Svitjods Kikki ved Niels Erik Krüger. Rimfaxes B. Thimex v/Peter Thorup var udtaget men blev trukket på grund af Thimex’s halthed. Pointfordeling på DGSK’s Sjællandske hold var således: Kanin Vand Duer Asta 10 8 8 Dingo 9 10 9 Kikki 10 10 9 Det Jydske hold fra venstre Åens Miki ved Torben Simonsen, Åens Razz v/Linda Clemmesen og Troldmarkens Dacapo v/Hans Henning Dellgren. I Jylland bestod kun tre hold stående hunde. Irsk settere vandt med 89 p Ruhår blev nr. 2 med 86 p. og på tredje pladsen kom langhårene med 84 p. DGSK’s hold i Jylland kom ind på fjedre pladsen med 80 point men desværre dumpede holdet idet Dacapo ikke klarede kaninen til dommernes tilfredshed. Bedste stående hund blev Irsk Setter Irmün´s May Clay E/F Jens Jørgen Sørensen. DGSK’s hold i Jylland bestod af Åens Miki ved Torben Simonsen, Åens Razz v/Linda Clemmesen og Troldmarkens Dacapo v/Hans Henning Dellgren. Point fordelingen var som følger: Kanin Vand Duer Razz 10 10 10 Miki 10 10 10 Dacapo – 10 10 Dvs. maximum point på alle hunde i alle dicispliner indtil Dacapo fik en apportkommando for meget på kaninen og dumpede. Ærgerligt! DGSK siger tak for indsatsen til vore repræsentater – godt gået; men de andre var lige en tand bedre i år. Tillykke til dem – men bare vent; vi kommer igen til næste år! /ápj

22/07/2004: Gordon Setterne samles i det sydlige weekenden 7. – 8. august !

Forhåbentlig kommer den varme periode af året og da Gordon folket er tørstige /prisbevidste sjæle, så nævner jeg lige afstanden til Tyskland – 20 km. !! Tænk lige på Euroen (kan også bruge DK. KR.) og Rabies vaccinen – til hunden vel at mærke !! Vi samles ved : Galgemarken (´æ skydebane) Beliggenhed : Ved Bredebro (a ´æ grusvej) (Så er vi jo ved skydebanen, da der jo er nogle som har svært ved at finde det om søndagen, eller jo alligevel tager en lur !!) PROGRAM Fredag d. 6 : Kommer folk fra nær og fjern med deres campingvogne/telte. Det Koster i Kloster : 60,- kr. pr. Campingvogn/Telt for Hele Weekenden ! ! Lørdag d. 7 : Den store gang "dauer" fra kl. 7.00 til kl. 9.00 .hele herligheden koster kun 30,- kr. Kl. 9.30 starter den Autoriserede udstilling. Tilmelding på DJU`s anmeldelsesblanketter ! Opdræts og avlsklasse : 0,- kr. Hvalpeklasse : 175,- kr. Øvrige klasser : 275,- kr. Som dommer er inviteret : Grethe Strømkjær – ringsekretær : Liselotte Højer Efter udstilling Aut. Apporteringsprøve. Som dommer til app. er inviteret : Erling Clausen – Flemming Sørensen – Otto Brun "Høj" Jensen Tilmelding på DJU`s anmeldelsesblanketter . Påfør om det er unghund eller åbenklasse : 175,- kr. Efter udstilling : DGSK`s Aut. Apporteringsprøve. Adgangskrav bestået alm. App. prøve. Tilmelding på DJU`s anmeldelsesblanketter ! 260,- kr. For dem som ikke er prøve interesseret, arrangeres der en hunde-jagtsti!! (den er bar gó) Kan tilmeldes løbende om lørdagen : ………… 50,- kr. Dagen igennem kan der købes pølse med brød, øl & vand, samt lidt andet mundgodt ! "Mæesma" : hvis vejret tillader det i det fri, ellers trækker vi os ind i hytten lyt efter Jagthornet ! Godt mætte af oplevelser, forhåbentlige gode, samles vi i hytten kl. 19.00 til "æ nae" . Voksne (aldersbetinget) kan spise sig mætte til kun ………….. 90,- kr. Børn …………………………………………………………………….………….. 40,- kr. Søndag d. 7 : Den store gang "dauer", fra kl. 8.00 til Ca. kvart I ! få denne herlighed for 30,- kr. Vi kan vise vores færdigheder på Sportingbanen eller gør som vi andre, øver os på de mere traditionelle duer. Vi laver èn lille konkurrence, med hund – skud – duer !! TILMELD TIL: Karl Christian (den femte) Jensen / Sognegade 29, Løgumgårde / 6240 Løgumkloster. VEDLÆG ÈN CHECK ELLER BETAL PÅ KONTO NR. 9824-8200160852 -SPAREKASSEN LØGUMKLOSTER – HUSK NAVN M. M.! TILMELDINGSFRISTEN ER Den 4. august !!!!! SES VI ÌT FØR; SES VI TÈ `Æ KLUB DAW ! Med ønsket om en god sommer og at vi ses Sønderjyderne

19/07/2004: Racedyst Sjælland og Jylland

De årlige racedyster i apportering afholdes i Jylland og på Sjælland søndag d. 25.7.2004. Holdene er udtaget ved de landsdelsprøver klubben har holdt og de udgøres af følgende ekvipager: Jylland: Åens Mikki v/Torben Simonsen, Troldmarkens Dacapo v/Hans Henning Dellgren, Åens Razz v/Linda Clemmesen. Reserve er Pennehavens Buffas v/ Peter Rafaelsen. Sjælland: Røsnæs Dingo v/Niels Erik Krüger, Asta v/Knud Petersen, Rimfaxes B. Thimex v/Lene Knuth. Reserve er Svitjods Kiki v/Niels Erik Krüger. Der hviler et betragteligt forventningspres på det Sjællandske hold idet DGSK’s hold vandt Sjællandske Racedyst sidste år. Men begge hold udgøres af stabile apportøre som bør have en god chance for at gøre en god figur til dysten. Knæk og bræk!

26/6/2004: Apporteringsprøver Sjælland og Jylland

GS-tilmeldinger til Sjællandske apporteringsprøve var ikke overvældende, idet blot 4 hunde deltog på prøven d. 26/6 ved Hagested Gislinge. Anderledes flot var det i Jylland hvor 10 hunde var tilmeldt. Se resultater og billeder her.

13/6/2004: Åens Outlaw BIR på FJD’s årlige udstilling på Fyn

Åens Outlaw v/Kent Hvirring Jensen blev BIR med CERT på FJD’s udstilling som for første gang i år blev afholdt i Årslev – syd for Odense. 15 GS var mødt frem og blev bedømt af Erik Petersen i strålende solskin. Se resultater og billeder her.

07/06/2004: Q-Bic’s Ginnie BIG1 i Roskilde

Q-BIC’s Ginnie v/Jørgen Højer blev BIR på lørdagens DKK udstilling i Roskilde. Efterfølgende deltog Q-Bic’s Ginnie i store ring hvor dommer Ivar Tang placerede hende som Bedst i Gruppen. Stort tillykke til Kennel Q-Bic’s som dermed endnu en gang placerer en Gordonsetter på førstepladsen i Gruppe 7, foran Ruhåret hønsehund (BIG2), Breton (BIG3) og en Bracco Italiano (BIG4). Weekendens udstilling i Roskilde var i øvrigt den største DKK udstilling til dato med 2.000 hunde om lørdagen og 1.800 om søndagen. Se GS resultaterne på resultatsiden under udstillinger.

21/05/2004: Udskydelse af EU Hundepas

Det er tæt på 100% sikkert at EU-Kommissionen udskyder gennemførslen af regelsættet, som bl.a. omfatter kæledyrspasset, til begyndelsen af oktober 2004. Det konkrete indhold i og konsekvensen af udskydelsen kendes først når den er vedtaget af Kommissionen. Fødevaredirektøratet er i følge afdelingschef John Larsen, allerede nu i gang med at undersøge konsekvenserne for danske dyreejere, med hensyn til passet, rejser generelt og Norge – Sverige – Bornholm i særdeleshed. Direktøratet har en forventning om at Sverige ikke vil kræve gebyr og indførselstilladelse i perioden til oktober. Fødevaredirektoratet har passet klar til juni og forventer også at det kan bruges i perioden til oktober. Så snart der foreligger yderligere information i sagen vil den blive placeret på fødevaredirektoratets hjemmeside; www.fdir.dk.

20/05/2004: "Tre ryk og en avl-evering"

Så sker det endelig igen – sidst var i Ebeltoft for ca. 10 år siden. Der var DGSK vært ved en møde vedr. avlen af vort højt skattet Gordon Setter. Denne gang har klubben taget hul på debatten ved at udsende et spørgeskema ud til de opdrættere, der inden for de sidste år har lagt kuld til. Medlemmerne er også blevet opfordret til at tage stilling til de samme spørgsmål (klik her for at se spørgeskemaet) og bestyrelsen har modtaget små 30 udfyldte skemaer, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Den 12. juni 2004 skal så alle sejl sættes i Gelsted Kro, hvor hele avlsråden fra NGSK, 2 fra SGSK`s avlsråd og 1 repræsentant fra FGSK kommer for at delagtiggøre os i de erfaringer, de har gjort med avlsråd, HD-registrering, hanhundeliste m.m. Desuden er Erling Clausen – formand for ESKD´s avlsudvalg – også inviteret for at give en anden vinkel. Læser du programmet m.m. igennem, opdager du, at konferencen indeholder mere end foredrag og spørgeskema – nemlig workshops…. Konferencen er altså ikke bare for avlere men også for GS-ejere, der har ønsker/ideer til den Gordon Setter de, skal bruge – så mød talstærkt op. Husk: bindende tilmeldning og det behøver ikke at være i sidste sekund ! Læs mere her /KF

16/04/2004: : DKK Mesterskabsprøve 2004

Normalt er sendemasterne ved Sdr. Højrup jagt- og markprøvefolkets første synlige tegn på en dag i fynske roemarker og andet spændende terræn – alt sammen pænt besat med fugle. Påskelørdag d.10. april var imidlertid en forårsbebuder af de helt store med høj sol hele dagen. Forårets fornemste markprøve, DKK´s Mesterskabsprøve, skulle afvikles denne dag. Prøveleder Finn Møller Jørgensen bød velkommen og udtrykte stor tak for det store forarbejde der ligger i et sådan arrangement – en hilsen adresseret til Erik Danielsen og hans mange hjælpere. Uden mennesker der vil ofre så meget for jagthundesagen er denne prøve ikke mulig! Alene den præstationen at kvalificere sig til prøven er højt agtet blandt alle hundeførere og der herskede en helt speciel "sydende" stemning om morgenen. Mange hundesportsfolk var ligeledes mødt som publikum og forventede vel en kulmination på forårets indsats. De 2 x 28 finalister er udvalgt blandt ikke mindre end 500 vinderklassehunde og fordelingsnøglen i forhold til placeringerne gav flg. startliste blandt racerne: 9 Engelske Settere, 6 Pointere, 5 Gordon Settere, 5 Bretoner & 3 Irske Settere ! 14 Ruhår, 9 Korthår, & 4 Kl. Münsterländere ! (en mødte ikke op) Hos de engelske racer var kvaliteten meget høj. Ikke kun dommernes mundtlige kritikker inden frokost vidnede herom. Videre afprøvning blev udelukket for mange hunde der var skudt over – rent faktisk ni stykker – og eftermiddagens andet heat startede op med blot ti hunde. Heraf ni kategori 1. hunde, hvoraf flere havde mere end en godkendt fuglesituation samt en enkelt kategori 2. hund. Mange stod med et godt skudsmål fra formiddagen og alt tegnende til en knivskarp konkurrence om eftermiddagen – og det blev skarpt.

Gordon Setterne

Vor race var repræsenteret ved Pennehavens Buffas, Åens Kalle Kluivert, Troldmarkens Chicko, Lyngmosegårds Dodo samt Troldmarkens Applaus. Buffas, Kluivert og Chicko som hhv. 2 vinder samt 2 x 3. vinder på DKK´s Internationale forårsvinderklasse (Nordjylland og Sjælland). Dodo som 2. vinder på DGSK´s vinderklasse – hvor 3. vinder blev Troldmarkens Applaus. Denne placering gav ikke direkte adgang, men Chicko trak Applaus med, idet den jo allerede var kvalificeret. Således stillede vi i flot opstilling. Effektiviteten var på dagen ikke tilstrækkelig til yderligere konkurrence. Der var kun skudt over Åens Kalle Kluivert. Givetvis tæt på fortsættelse, men han havde et par skønhedsfejl (stødning) og vi måtte kapitulere overfor dette skrappe selskab.

2. heat

Der er ikke plads til mange fejl på sådan en dag og de der stod stærkt fra formiddagen måtte kæmpe for at bevare deres plads i rangeringen. Til andet heat overgik i uprioriteret rækkefølge: ES Borums Bonzo, B Midtvejs Tresor, ES Senjas Gaio, P Astrups Sif, P Fugledes Urd, ES Nordvestjydens Lady, P Hesselhøjs Primadonna, ES Senjas Feuda, ES Senjas Taya og B Syrach. Om eftermiddagen blev der skudt over B. Syrach, P. Urd, ES Feuda (to gange – eneste kat.2 hund) samt ES Taya (to gange). Sidstnævnte havde endvidere en godkendt fuglesituation, hvor der ikke blev afgivet skud af praktiske grunde. Blandt eftermiddagens mest "uheldige" hunde var P. Sif, som med en sekundering på ES Lady, havde bevaret sin topposition. Uheldigvis for Lady glipper hendes fugletagning herved, medens Sif måtte forlade prøven. Endvidere var P. Primadonna ej heller forfulgt af held, idet hendes partnere på nærmest "urimelig" hurtig tid bringer sig i fuglekontakt. ES Bonzo og B. Tresor arbejde energisk – endda så meget at de nærmest sammen skruede sig langt frem i terrænet og udgik. Endvidere udgik ES Gaio.

Matchning

Da andet heat var færdigt havde Urd og Lady bevaret deres topposition og blev rangeret til finale slip. Syrach, Feuda og Taya arbejde sig pænt ind på slut placeringerne med fuglesituationer i hhv andet heat og matchningen. Primadonna var slået på fugl to gange og indtog 6 pladsen. Feuda kunne pga. formiddagens minusser på søgsoplæget ikke avancere yderligere, mens sikrede sig dog stående applaus fra publikum efter afviklingen af dennes sidste stand! Sidste slip var mellem Urd og Lady. Begge starter op i høj fart og skummer marken – stilmæssigt med et plus til ES Lady. Konkurrencen er intens og alle hopper op på tåspidserne for at se hvad sker da Lady´s fører melder stand. Dommerne – Asger Stein (ordf.), Jørgen Jensen og Jørgen Gordon Andersen – beretter at Lady ikke kunne påvise fugle endsige vildt og dermed havde P Urd sikret sig sejren. At vinde på andres fejl kan være en så væsentlig del af en vinderklasses ånd og dermed kunne Flemming Sørensen helt fair løfte Fugledes Urd i sin sejrsrus – samtidigt med at vi andre stod klar med gratulationer i kanten af rapsen. Et stort øjeblik for en hundefører var en realitet. En hård konkurrence var slut – bedst illustreret ved, at de seks placerede hunde stod for ikke færre end 18 godkendte fuglesituationer. Et stort tillykke til specielt vinderen, men så sandelig også tillykke til de øvrige placerede hunde. Med sportslig hilsen Erik Petersen

05/04/2004: Hovedprøven 2004

I dagene 26.marts til 28.marts afholdt DGSK hovedprøve, med Hotel Resort Camp som standkvarter, et rigtig dejligt sted. Fredagen startede med markprøve, to hold blandede uk og åk. Der var godt med fugle men for det ene hold ville det ikke lykkes, og der blev ikke uddelt præmier. Det andet hold gik det bedre, det blev til en 1pr. i uk, og en 1 pr. i åk samt en 2 pr. ÅK. Udstillingen om eftermiddagen blev afholdt i hotellets have. Der var tilmeldt 18 hunde, hvoraf en ikke mødte op. Der blev uddelt 10 stk. 1pr. og 7 stk. 2pr. fordelt i alle klasser. BIR blev Åens Kalle Kluivert v/ Erik Petersen. Efter udstillingen var der fælles middag, vi måtte dog vente nogen tid på maden, hvorved generalforsamlingen blev noget forsinket. Liselotte Højer var dirigent, og hun styrede endnu engang forsamlingen på bedste måde, det blev en forholdsvis stille generalforsamling, med megen saglig debat. Lørdag morgen tog 4 hold fordelt med 14 unghunde og 23 åben klasse hunde af sted på markprøve. Prøven foregik på nogle dejlige terræner, og det viste sig, at der var tilpas med fugle på holdene. Alle hunde havde chance til fugl på dagen. Da dagen var omme var 13 hunde præmieret, 2 stk. 1pr. i uk samt en 2pr. I åben klasse fik 4 hunde 1pr. og 7 stk. opnåede 2pr. Om aftenen blev festmiddagen afholdt med god mad og drikkelse. Diverse årspokaler blev uddelt, og der blev givet kritik af de præmierede hunde samt blev overrakt pokaler til bedste unghund og bedste åben klasse hund. Efter det amerikanske lotteri med mange flotte præmier, var der lodtrækning til vinderklassen søndag. Aftenen forløb rigtig godt, og de sidste gik i seng meget tidligt/sent. Vinderklassens 2. heat og matchning var en fornøjelse at overvære, det var virkelig kvalitetshunde, der fik vist, hvad de kunne med mange gode fugletagninger. Finaleslippet var imellem Lyngmosegaard’s Dodo og Troldmarkens Chico. Det blev Chico, der løb af med sejren og fik et fortjent Cacit. Dodo fik hæderspris. En stor tak til Erik Petersen for en yderst veltilrettelagt hovedprøve, hvor alt klappede. Tusind tak til alle, som deltog på hovedprøven. Niels Erik Krüger Formand DGSK

05/04/2004: Fine dage med sorte hunde

Årets hovedprøve ved Hagebro blev helt igennem en fin reklame for den danske gordon setter. Personligt havde jeg lejlighed til at overvære udstillingen fredag og dømme henholdsvis et hold åbenklasse lørdag og et hold på vinderklassen søndag. Set fra mit synspunkt var der god kvalitet blandt de udstillede hunde, og det glædede mig, at kun få af de fremmødte hunde var direkte tunge. Jeg er ikke udstillingsdommer, og skal som sådan ikke sætte mig som ekspert over eksteriøret, men set i forhold til at hundene skal kunne bevæge sig på en mark, var det glædeligt at et bestemt ord i standarten, elegant, blev taget bogstaveligt. Det var set med mine briller også de rigtige hunde som vandt. Lørdag var vejret ikke det bedste til markprøve, men jeg startede ud med 12 hunde i åben klasse på egne terræner ved Aulum. Om formiddagen havde vi ikke ret stor fugletilgang, et par høns og tre fasaner, men alle hunde blev grundig afprøvet, og de viste sig som rigtig velgående og gode åben klasse jagthunde. Efter frokost kom vi så i fugle. Alle hunde fik deres chancer, og mange af dem indfriede også mine forventninger fra formiddagen. De fandt hurtigt fugl, satte dem, holdt standen og rejste villigt og præcist. Desværre viste det sig at dressuren ikke var i orden. Ikke mindre end syv af hundene satte en præmiegrad eller det hele til ved ikke at være i orden over for fugl, og det var en skam på et hold, hvor vi nok kunne være kommet hjem med en lille håndfuld 1. præmier og et par 2. præmier. Nu måtte vi nøjes med 3 x 2. ÅK. Søndag kom foråret til Vestjylland og dannede rammen om unghundekonkurrenceklassen og vinderklassen. Jeg havde fornøjelsen af 8 hunde om formiddagen, som generelt var velgående. De fik god afprøvning på dejlige marker øst for Holstebro. Da vi samledes til frokost, viste det sig, at vi havde skudt over fem hunde, og Erik Winkler (ordf. dommer) og jeg besluttede at tage syv hunde med om eftermiddagen. De to hunde uden fugletagning måtte så præstere fugl i første slip om eftermiddagen for at holde sig inde i varmen. Og hvad blev vi så vidne til? Vi oplevede en meget flot eftermiddag, med stortgående stilrene hunde, som virkelig var en vinderklasse værdig. Det er meget længe siden, jeg har oplevet så flot en forårsvinderklassefinale. Efter første runde havde Troldmarkens Chicko og Lyngmosegaards Dodo lagt sig klart i spidsen med hver to fugletagninger og fejlfrie dagspræstationer. Der var en klar skillelinje mellem disse to og de tre øvrige, og således blev det. Applaus, Boss og Zippo måtte kæmpe om placeringerne fra 3-5 medens Dodo og Chicko afgjorde topstriden. Det gjorde de fejende flot med Chiko som en værdig vinder. Da Erik Winkler råbte: – Koble! for sidste gang tror jeg vi alle, da vi gik mod bilerne og præmieoverrækkelsen, syntes, at alt var, som det skulle være, og at vi havde haft en dejlig eftermiddag. Tak for gode dage i hyggeligt selskab Med venlig hilsen Flemming Østergaard

24/03/2004: Bestyrelsesnyt

Erik Petersen og Henning Rasmussen er pr. 20.3.2004 efter eget ønske trådt ud af DGSK’s bestyrelse. Bestyrelsen har med hjemmel i klubbens love suppleret sig med Kristian Frøkjær og Frits Petersen, som hermed overtager ovennævtes valgperiode. Med hensyn til valg til bestyrelsen til den kommende generalforsamling er Ásgeir Páll Júlíusson på valg på Sjælland, og han er indstillet af bestyrelsen til genvalg. Lauge S. Larsen er indstillet af bestyrelsen til nyvalg på Sjælland. Carsten Sørensen er ligeledes indstillet af bestyrelsen til at tage suppleantposten på Sjælland. I Jylland er Karl Jensen på valg og han er ikke villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Peter Rafaelsen til nyvalg i Jylland. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne om andre bestyrelseskandidater.

21/03/2003, DKK Racevinder 2003 – Den ”gamle” kan endnu…

Med sin tolvte titel har Q-bic´s Bonus endnu engang vist at han er en køn en… Jeg blev kontaktet af manden bag hjemmesiden showdogs.dk, om jeg ville have et nyt billede af Bonus på hjemmesiden. Jeg mente at der måtte være en fejl, idet Bonus jo ”kun” havde været stillet en gang på udstilling i 2003. Det måtte da være Åens Kalle Kleuvert, eller Bonus´s søn Absolut Bonus I Chip, der havde vundet. Men efter megen mailen og ringen frem og tilbage, fik jeg forklaringen på, hvorfor det er Bonus der igen vinder denne titel. Kluvert, Chip og Bonus er alle blevet BIR/BIM en gang på en udstilling i 2003. Det er kun dette prædikat, der tæller. Men da Bonus vinder, er det på Herning udstillingen og her var der flest hunde tilmeldt. Så fremover tituleres han: NORV96, DKCH, KBHV98, KBHV99, SCH, INTCH, KLBCH, KBHV00, NORV00, BROVINDER02, DKKV02, DKKV03 Q-Bic´s Bonus /Lene Knuth

12/02/2004: Nyt layout

Nu justeres hjemmesidens layout nok en gang. Målet med ændringen denne gang er at gøre siden lidt "lettere" med at sløjfe de grå kanter siden rundt, samt at gøre vedligehold af hjemmesiden nemmere, hurtigere, bedre, etc. Webmaster håber det falder i jeres smag med lidt lysere side… Tilbagemeldinger, materiale til siden, billeder og gode ideer er velkomne på email : apj@sterna.dk

12/02/2004: FCI´s standard for Gordon Setter i ny oversættelse

Godkendt af DKK’s Standard Komité Januar 2004. Erstatter Standard udsendt af DKK i 1990. Kan ses her.

Årets hunde 2003

Årets Gordon Setter og Årets Udstillingshund bliver Åens Kalle Kluivert ved Erik Petersen som tildeles Gorm´s Mindebillede ved DGSK samt Åens Årspokal. Titlerne tildeles på baggrund af bl.a.1. præmie i både åben klasse og brugsklasse på markprøve, en flot præmierække på udstilling med flere dommercertifikater samt BIS4 FJD og BIG2 DKK, 2 x Sehr Gut Jagtsuche Tyskland, vinder af DGSK´s udvidede apportteringsprøve samt flere DJU-apporteringsprøver. Tillykke til Erik Petersen Årets Gordon Setter nr. to bliver Åens X-tra Luffe ved Erik Petersen. Ekvipagen Luffe/Erik tildeles kennel Åens Årsfad, Bronzehunden (årets største præstation/DM-sejr), Stenmarkens Pointpokal, Holmbompokalen (årets højeste placering med 1. pr. udstilling) samt DGSK´s Tallerken (pointpokal). Tillykke til Erik Petersen. Årets Unge Gordon Setter bliver Pennehavens Buffas ved Peter Rafaelsen. Med en første præmie i UK fra foråret, en diplom 1. præmie (over to år) på Dansk Jagthunde Derby´s første dag samt placeringen som 4. vinder på Derbyet, har Buffas indskrevet sig i de ”udødelige” Gordon Setteres rækker. Denne beskedne række tæller sorte hunde som evnende at placere sig på den fornemme 70-årige avlsprøve. Buffas har profileret Gordon setteren på bedste vis – hvilket jo er helt i tråd med pokalens intentioner. Tillykke til Peter Rafaelsen DGSK´s bestyrelse Niels Erik Krüger [03/01/2004]


Arkiver