Avlsmøde 5. maj 2007 i Vejle

DGSK's avlsudvalg afholdt et møde i Vejle d. 5.5 2007, med overskriften HVORDAN KOMMER VI OFTERE HELT TIL TOPS I VINDERKLASSE OG DERBY MED EN GORDON SETTER ?

Anton Dahl (AD) startede mødet med at byde velkommen til 24 fremmødte avlere og hundeførere, samt til "foredragsholderne" Flemming Fuglede (FF) og Søren Mulvad (SM). Derefter gav AD en kort introduktion af formålet med mødet-at holde focus på at øge Gordon Setterens odds for at vinde og blive placeret på vinderklasser og Derby.

FF indledte med at udtrykke ønske om både samarbejde og sammenhold de engelske klubber imellem. FF fortalte om avlen, gennem mange årtier, i Kennel Fuglede. I hovedpunkter er kennelens store succes baseret på målrettet linieavl på stærke tæver, hvor prioriteringen er:

-A: Please, dressur modtagelighed og dressur holdbarhed. Kan igennem erfaring mærke hvad føreren forlanger (samarbejdsvillig). Dressurbar for ikke topdressører.

-B: Koncentreret, ikke øjenjæger (småfugle, hund) god næse. Naturhunde, intuitiv viden om fugle.

-C: Adelsmærke, flad galop, det sværeste at avle i en hund, vigtigt med ben-vinkler.

-D: Danske gennemsnit, god standard. Nordiske lande acceptabel standard.

FF svarede gennem hele foredraget, der strakte sig over et par timer, velvilligt på deltagernes spørgsmål.

 
Flemming Fuglede holder forsamlingens opmærksomhed fanget.

Nysgerrige opfordres til at besøge FF hjemmeside www.kennelfuglede.dk.

Herefter diskuterede deltagerne emnerne prioritering af effektivitet, søg og stil hos den danske Gordon Setter.

SM fortalte efter frokost om sine dressurmetoder, der grundlæggende er baseret på 99% ros og kærlighed samt 1% kontante irettesættelser.

Det første SM lærer en hvalp er lydighed ved indkaldning. Når hvalpen er 7-9 mdr gammel slipper han den på marken for at se de naturlige anlæg-her tillades hunden at være vidtløftig. Dernæst lærer han den dæklydighed på fløjten, det tager mellem ½ time og op til et par dage. Apportering lærer han hunden om foråret, inden den har mulighed for at deltage på de første efterårsprøver – hunden skal apportere alt vildt inden for 2-7 dage.

De seneste 4 hunde, SM har brugt tid på (SM bruger kun tid på hunde, der har talentet til at være i toppen og har hen ad vejen skilt sig af med flere hunde), har været kvalificeret til vinderklassen i alderen 14 mdr op til 24 mdr.

Søren Mulvad 

Deltagerne udviste stor spørgelyst og SM svarede engageret og velvilligt.

Deltagerne diskuterede herefter de stærke og svage sider ved dagens Gordon Setter, hvilket udmøntede sig i, at der efter kort tid var enighed om at tilslutte sig tre parringer, idet man ønskede at linieavle på to af de bedste tæver vi har pt.

Man enedes om, efter at Karl Jensen og Frits Friberg havde indvilliget, i at finde ”verdens bedste hanhund” og bruge den på henholdsvis Åshøjdens Locky og Troldmarkens De Luxe. Begge tæver har allerede bevist deres avelsduelighed.

Derefter vil vi finde den bedste tæve og han fra hvert af kuldene og parre disse.

Deltagerne var villige til indbyrdes at aftage hvalpene efter disse parringer og føre disse frem hvis talenterne rækker, nogle afgav oven i købet bestilling omgående, mens andre stiltiende samtykkede.

Deltagerne udtrykte ønske om at mødes oftere for at diskutere avl og dressur, gerne et par aftener hvert år.

Til slut takkede AD medlemmerne fordet flotte fremmøde og udtrykte glæde over den store enighed og det stærke fælles ønske om fremgang for Gordon Setteren. Mødet var med de helt konkrete beslutninger omkring linieavl overordentlig vellykket, resultatet oversteg langt det avlsudvalget havde turdet håbe på.

AD takkede ligeledes de mildt sagt, fremragende og helt eminente foredragsholdere, som trods et tæt tilhørsforhold til Pointeren gav sig fuldt ud på Gordon Setterens vegne. Flot at de begge ville bruge en værdifuld lørdag på vores klub. De fik begge tre flasker fremragende Gordon Setter Vin med hjem.

Referenter: Ásgeir Páll Júlíusson & Anton Dahl.