Author Archives: Peter Jensen

  • -

24/11/2021 Nyt om samarbejdet mellem SJD og DJ

Fælles udtalelse fra DJ og SJD
I forbindelse med DJs vedtagelse af ny strategi på hundeområdet, har DJ meddelt at DJ udtræder af SJD. På et møde d.d. mellem DJ og SJD er der i fuld enighed og gensidig forståelse indgået aftale om, at DJ forlader SJD pr. 31. december 2021.
Som følge heraf har parterne endvidere aftalt, fremadrettet og i en fortsat positiv ånd, at drøfte mulige snitflader for fremtidige aktiviteter, da de berørte medlemmer i vidt omfang er medlemmer i begge organisationer.
I samme forbindelse ser man snarest på mulighederne for en overgangsordning for markprøver for de stående jagthunde i regi af DJ foreløbig for foråret 2022.

Den 23. november 2021

Claus Lind Christensen
Formand DJ

Flemming Thune-Stephensen
Formand SJD


  • -

Vintertræning Jylland 2022

Der er fuld gang i planlægningen af det kommende års aktiviteter. Her kommer de foreløbige tilbud om vintertræning i Jylland:

DGSK/ESK Vintertræning i ved Horsens – Alle engelske racer
Søndag den 23. januar kl 9.00 laver DGSK og ESK fælles vintertræning – Bleldvej 40, 8700 Horsens
Alle engelske racer er velkomne.

Søren Gottfredsen vil på dagen være behjælpelig med gode træningsmetoder og råd til at få en god Stående fuglehund. Søren har vundet DM med Tobølbjergs Sus og har mange Vinderklasser placeringer på CV’et.

Nye hundeførere er meget velkommen!

Pris 60kr pr hund
Max 15 hunde.
Der er mulighed for at købe lidt godt fra grillen på dagen
Tilmelding til
Kenneth Asmussen – Kennethasmussen@gmail.com
Peter Jensen – petje@mail.dk

DGSK Vintertræning ved Randers – Alle engelske racer
Søndag den 6. februar kl. 9.00 på Helstrup Østergaard – Gl Silkeborgvej 2, 8920 Randers
Alle engelske racer er velkomne. Vi kommer til at gå en del!
Pris 60kr pr hund – Inklusive rundstykker
Max 10 hunde
Tilmelding til Peter Jensen – petje@mail.dk


  • -

7/11/2021 Skovfugle prøve på Læsø

Traditionen tro afholder Kent Hvirring Jensen en Skovfugleprøve for os på Læsø

Prøven er en brugsklasse og den er åben for både engelske og kontinentale hunde.

Adgangskrav min. 2 ÅK og bestået apporteringsprøve. (Der forventes udelukkende at blive fældet skovsnepper.)

Mødested: Doktorvejen 37 (Savværket) 9940  Læsø
Mødetid: 9.30 – Det passer med færgen over om morgenen

Antal hunde: 8
Tilmelding på hundeweb.dk

Prøveleder: Kent Hvirring Jensen
Mobil: 2175 7438
Email: 98499438@mail.dk

Dommer: Ole Andersen

Der vil være fri forplejning til deltagerne. Husk at booke færge i god tid.


  • -

10/10/2021 – Danmarks mesterskaberne 2021

Igen i år lykkes det at få 4 ekvipager med til DM:

Åens Prisca v/Henning Rasmussen
Troldmarkens Jill-Sif v/Anton Dahl
Åens Q. UniQ / Preben Pedersen
Åens Hr. Whitefoot / Erik Petersen / fører Laust Nørskov

Vi ønsker alle de kvalificerede knæk og bræk.


  • -

24/09/2021 DGSK Holsted

Højtoftegaards Q Cora v/ Christian Thorsen 1. ÅK
Østjylland’s JW Liza v/ Anton Dahl 1. ÅK


  • -

23/09/2021 DJ udtræder af SJD – Nyt fra SJD

Danmarks Jægerforbund melder sig ud af SJD
Den 22. september 2021 blev jeg af formanden for Danmarks Jægerforbund orienteret om, at hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund har besluttet, at DJ skal udtræde af SJD. Baggrunden for denne beslutning er, at hovedbestyrelsen har vedtaget en ny strategi for hundearbejdet i DJ. DJ er naturligvis i sin gode ret til at træffe en sådan beslutning, som jeg imidlertid beklager og anser for at være forkert, idet jagten med stående hund er den oprindelige jagtform, som den er bedrevet igennem generationer, og den er derfor også en jagtlig kulturarv, som DJ burde værne om. For mere end 130 år siden tog Dansk Jagtforening initiativ til at organisere, synliggøre og dermed skærpe interessen for jagten med stående hunde, og det har siden været et nøgleområde for danske jagtorganisationer. Med DJs beslutning er denne epoke bragt til ende.
Flemming Thune-Stephensen
formand for SJD

  • -

15/08/2021 Deadline for urafstemning

Kære medlemmer

I forlængelse af årets generalforsamling er der igangsat en urafstemning. Der er i juli måned sendt mails ud til samtlige stemmeberettigede medlemmer med instruktion om hvorledes stemmerne afgives.

Læs mere

  • -

26/07/2021 Ásgeir Páll Júlíusson fylder 60 år

Vores tidligere formand og nuværende næstformand Ásgeir runder i dag et blødt hjørne og fylder 60 år.

Ásgeir har siden ungdommen interesseret sig for jagt og hunde, og tilbage i firserne fik gode naboer vækket en speciel interesse for Gordon Setteren. Dette medførte, at der lige siden har været flere GS` er ad gangen på ejendommen, og de bliver ivrigt brugt på markprøver såvel som på jagt.

Ann og Ásgeir overtog Kennel Øens efter Ernst 0g Grethe Strømkær, og siden da er der til dato opdrættet 2 kuld efter Ásgeir’s stjerne hund, Nr. Løgums Dina, som han har ført frem til mange flotte præmieringer. Flere af hvalpene fra disse kuld har klaret sig ganske godt.

Ásgeir har sammen med Ann været medlem af Dansk Gordon Setter klub siden 1994. De har begge taget aktiv del i klublivet, hvor de gennem alle årene, har bidraget positivt, og med stor entusiasme til klubbens aktiviteter og udvikling.

Interessen for bestyrelsesarbejdet blev vagt, og Ásgeir har siden 2000 uafbrudt siddet i Dansk Gordon Setter klubs bestyrelse, hvor han har udført et meget stort uegennyttigt arbejde. Han er en betydelig kapacitet bl.a. inden for den administrative del af klubarbejdet, har været foregangsmand i mange vigtige aktiviteter, tiltag og meget mere. Ásgeir har gennem tiden besat mange poster og løst et hav af forskellige opgaver. Han har stor sans for detaljen, og han sikrer altid en høj kvalitet i det, han foretager sig. Det er specielt kommet til udtryk i formandskabet og i klubredaktørarbejdet vedr. Jagthunden. Han har gennem sit virke opnået et indgående kendskab til klubben, dens historie og racen, og han deler gerne ud af sin viden til dem, der måtte ønske at høre om det.

Udover at være en del af bestyrelsen, har Ásgeir arrangeret et utal af markprøver, og han har i flere år stået for apporteringsarbejdet på Sjælland. Han har været primus motor i mange aktiviteter her i blandt vores meget succesfulde arrangement på Darket med træning i roer.

Kort sagt: Ásgeir brænder for Gordon Setteren, og for Dansk Gordon Setter klub i særdeleshed. Han er en

person med et fantastisk overskud, en ildsjæl, og en god ven som vi og klubben virkelig nyder godt af.

Vi er mange, der håber han vil fortsætte i mange år fremover.

Vi ønsker Ásgeir stort tillykke og håber, at han og Ann får en hyggelig dag.

De bedste hilsner på dagen.
Bestyrelsen i DGSK


  • -

19/08/2021 Aftentræning i roer i Ølgod

DGSK har lavet en aftale med Jens Abildgaard i Ølgod og kan dermed tilbyde en aften med effektiv aftentræning i roer.

Træningen er lavet, så hunde på alle niveauer kan deltage, og tilbuddet gælder alle engelske racer.

Prisen er 350kr, der betales ved tilmelding.

Tilmelding til undertegnede på petje@mail.dk eller mobil 2013 2851

Der er plads til 10 deltagere og der er tilmelding efter først til mølle princippet.

Mødetid: Torsdag den 19. august 2021 kl 15.00

Mødested:
Urup Forsamlingshus
Ølgodvej 40
7200 Grindsted

med venlig hilsen
Peter Jensen


  • -

SJD: Opfordring til korrekt indberetning af udsætninger

Sidste år blev der konstateret meget mangelfuld indberetning af udsætninger især af ænder, hvilket har resulteret i, at Vildtforvaltningsrådets medlemmer nu har øget fokus på udsætning, og nogle af medlemmerne anbefaler et stop for fortsat udsætning af ænder, når det nuværende forlig ophører med udgangen af 2022.

Derfor opfordrer SJDs bestyrelse alle til at være meget omhyggelig med korrekt indberetning af udsætninger, og det gælder både agerhøns, fasaner og ænder.

Med venlig hilsen
Flemming Thune-Stephensen
formand for SJD


Arkiver