Author Archives: admin

  • -

Forderby – med plads til 4 træningshunde!

Så er programmet til årets forderbyprøve klart – og det kan hentes ved klik her. Som fremgår af programmet er der tale om forholdsvis lille prøve med kun 8 startende hunde. Forderbyprøven dømmes af Anne B. Hansen.  Prøvelederen skønner at han har godt med terræn og vi vil derfor tilbyde træningsplads til 4 ekstra hunde.

Læs mere

  • -

DGSK’s Forderbyprøve 2019

DGSK traditionsrige Forderby afholdes lørdag den 2. marts 2019

Standkvarter: Huset Solvang, Bleldvej 40, 8700 Horsens. 

Læs mere

  • -

Skovfugleprøve 7.4. 2019 på Læsø

Dansk Gordon Setterklub afholder skovfugleprøve på Læsø i Læsø Klitplantage den 7. april 2019 kl. 09:30.

Mødested er: Doktorvejen 37
9940 Læsø.

Læs mere

  • -

Vellykket marktræningsweekend på Sjælland

Træningsweekenden her midt i februar blev et meget vellykket arrangement. Med omtrent 20 startende hunde lørdag og 22 hunde søndag må man sige at der blev taget godt i mod tilbuddet.

Læs mere

  • -

Marktræning Sønderjylland den 17.2

Henning Rasmussen og Robert Paulsen tilbyder marktræning søndag d 17/2  kl. 09.00. Mødested: Klosterbakken 43. 6230 Rødekro. Morgen kaffe kan købes. Tilmelding til  Robert på telefon 51266630. Der er plads til 10-12 hunde efter princippet “først til mølle”.


  • -

Vintermøderne 2019

Traditionen tro holdt DGSK i samarbejde med flere andre engelske klubber fællesvintermøder både øst og vest for Storebælt. Den 9. januar mødtes godt og vel 70 personer op på Fyn til et møde i regi af DBK, ESK, DISK og DGSK. Mødet indeholdt et foredrag om fordring af arbejdende hunde. Derefter var der meget spændende indlæg fra Flemming Østergård der omhandlede udviklingen de seneste 50 år inden for markprøverne og de vilkår disse bliver afviklet under. Herefter fulgte et indlæg fra Anton Dahl om markprøvernes kvalitet og en debat om hvilken kvalitet ønsker vi af vores markprøver – med fokus på skydeprøver om efteråret (Brugs og vinderklasser). Begge foredrag var understøttet af gennemarbejdede Power Point præsentationer som kan downloades ved et klik her:
Flemming Østergaards præsentation.
Anton Dahls præsentation

Der udspandt sig en spændende debat som forhåbentlig fortsætter ude i klubberne.

På Sjælland mødte 35 medlemmer af ESK DISK og DGSK til et møde hvor vi indledningsvis fik et meget spændende indlæg om jagt med falke og stående hunde ved Tage Jessen. Falkejægerne har været igennem et langt sejt politisk træk som her i 2018 resulterede i at man nu må udøve jagt med falke i Danmark. Derefter gav de tre klubbers repræsentanter en orientering om klubbernes aktiviteter i det kommende år. Herefter gennemgik vi de indlæg om markprøver som var blevet givet på det Jysk/Fynske møde og forsøgte efter bedste evne at formidle de budskaber der kom der. Heraf udspandt sig også en god debat på Sjællandske møde. Afslutningsvis var der kort orientering om status på den nye organisation – dog uden at der kom noget revolutionerende nyt frem. Her ser det ud til at vi må vente på at SJD åbner op for informationsstrømmen på den nye hjemmeside sjid.dk når den en gang bliver klar.

Således fik vi sparket et nyt hundeår i gang og fik lagt op til forårets træning og prøver. Knæk og bræk til prøverne i foråret!


  • -

Træning i forbindelse med Skovfugleprøve

DGSK’s æresmedlem Kristian Thomsen har kontaktet bestyrelsen med tilbud til medlemmer af klubben og gordonsetterejere om træning i forbindelse med deltagelse på skovfugleprøver.

Læs mere

  • -

DGSK Hovedprøve 29., 30., 31. – marts 2019

Hoved-standkvarter: Hotel Søgården, Stadionvej 7-11, 6620 Brørup, 75 38 22 22

DGSK hovedprøve 2019 afvikles i Sydjylland, hvor en kreds af dygtige terrænledere, igen og som sædvanligt har lavet et stort arbejde med at skaffe gode terræner.

Standkvarteret er det samme, som i 2017.

Læs mere

  • -

Tur til Gordon Castle, Ljørdalen, Norge den 2. – 6. september 2019.

I 2019 har vi booket Gordon Castle, Sunnløfsstua, Ljørdalen (ca. 50 km fra Trysil), Norge.  Vi kan være op til ca. 20 personer på turen. Terrænet er rigtig ”dansker-venligt” – vi kan slippe direkte i fjeldet med det samme når vi går ud fra hytten. Normalt er der pænt med ryper i området, ind i mellem må vi dog ud og bruge benene for at finde dem. Fjeldet er ikke stejlt, nordmænd sammenligner det med et ”parketgulv”.

Læs mere

  • -

Godt nytår – og et par opfordringer!

Kære medlem af DGSK. Bestyrelsen vil med denne post ønske dig og dine et rigtig godt nytår. Vi ser frem til mange gode timer til træning og prøver og andre samlinger. Husk at melde til vintermøderne her i januar (9.januar på Fyn og 17. januar på Sjælland) og spark foråret igang

Læs mere

Arkiver