Aktivitetsoversigt 2021

Hermed bringes en oversigt over DGSK righoldige tilbud af aktiviteter gennem året 2021. Oversigten er IKKE statisk og der vil forekomme ændringer. – Evt. spørgsmål kan afklares ved henvendelse til de forskellige tovholdere eller til bestyrelsen.

Aktiviteter 2021  
14. januar  AFLYST PGA COVID 19 Vintermøde Sjælland Mødested: Ringsted og Omegns Jagtforenings klubhus Tolstrup vej 23, Ringsted. Mødet starter kl. 19.00.
18. januar AFLYST PGA COVID 19 Vintermøde Jylland/Fyn Mødested: Aquila Triventik, Industrivej 9, 5580 Nørre Aaby. Mødet starter kl. 18.30
23. januar AFLYST PGA COVID 19 Skovfugleprøve Langebæk Sjælland
13. februar Vintertræning hos Thomas og Jan Poulsen – mere information følger på hjemmesiden
20. februar DGSK’s Forderby prøve Djursland –  Klik her for mere information
28. februar Vintertræning hos Søren Thygesen og Anton Dahl ved Kolding – mere information følger på hjemmesiden
12-13. marts Dansk Jagthunde Derby 
19.,20.,21. marts DGSK Hovedprøve Nordjylland 
30.juli-1.august Klubweekend i samarbejde med DISK og ESK – med familiehygge og hele pakken! Klubmesterskab i apportering
13.-15. august Træning i roerne på Darket
25. September DGSK’s Int efterårsvinderklasse – Darket ,Lolland

 

Klik her for at se de engelske klubbers plan over de kommende års hovedprøver 2021-2025 Bemærk at planens datoer for 2021-2025 er ikke godkendt/behandlet af SJD – og de skal derfor blot betragtes som de engelske specialklubbers ønsker til hovedprøveweekender. Ydermere skal man være opmærksom på at hele “vores” markprøvekalender er genstand for debat for tiden mht hvornår prøverne skal starte og hvornår de skal slutte – især om foråret.


Arkiver