Ændringer i DGSK bestyrelse pr. 10.7.2007

Kasserer Peter Rafaelsen har meddelt at han, grundet et længevarende arbejdspres, ikke ser sig i stand til at passe kasserer arbejdet i vor klub på tilfredsstillende vis og har derfor ønsket at træde ud af bestyrelsesarbejdet med omgående virkning.

DGSK takker Peter for det store arbejde han har udført som kasserer og bestyrelsesmedlem i de senere år.

Ny medlemsansvarlig

Bestyrelsen har herefter indkaldt suppleant Michael Strømberg som nyt bestyrelsesmedlem. Michael overtager en funktion som ”Medlemsansvarlig” og får til opgave at ajourføre vort medlemskartotek, tjekke indbetalinger af kontingent, udsende velkomstbreve til nye medlemmer, forestå korrekt distribution af Jagthunden, samt øvrige tiltag indenfor medlemsservice.
Dette er områder som normalt har henhørt under kassererjobbet, men som bestyrelsen nu ønsker at sætte lidt mere fokus på.
Bestyrelsen byder Michael hjertelig velkommen og glæder sig til at samarbejde med ham de næste mange år.
Michael kan kontaktes på telefon (+45) 26 85 27 26 – Email: kennel_oestdalen@yahoo.dk

Ny kasserer.

Lauge Larsen har udover sekretærfunktionen velvilligt påtaget sig hvervet som kasserer. Alle henvendelser vedr. DGSK betalinger skal herefter ske til Lauge Larsen på følgende adresse:
Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse, telefon (+45) 23 63 42 45.
Email: Lauge.Stiig.Larsen@papyrus.com

På vegne DGSK bestyrelse,

Anton Dahl