Årspokaler 2016 – point indsendes senest 15.12.2016

De der ønsker at komme i betragtning til DGSK’s Årspokaler, i henhold til proportionerne i årbogen, bedes indsende pointopgørelser, senest den 15. december til følgende mail: dgskbestyrelse@gmail.com