90 Års – Special Jubilæums lotteri.

Super fantastisk hovedgevinst:

1 stk. Beretta Ultra Light Gold – Kal. 12/70

Værdi kr. 18.125,00

Gevinsten er sponseret af Foder og fritid, Åbenrå

Hvert lod koster kr. 100,00 – og du kan allerede nu deltage i lotteriet og købe lodder ved at indsætte penge på konto: 2470 – 7559 680 952 – husk navn!

Hver gang man køber et lod, lægges der en seddel i lotteritromlen med ens navn. Lørdag den 31. marts trækkes vinderen under festmiddagen. Der er ingen begrænsninger i hvor mange lodder man kan købe. (indsætter man f.eks. kr. 500,00 = 5 lodder)

Beløbet går ubeskåret til fremme og udbredelse af den danske Gordon Setter.

Alle medlemmer af FJD’s specialklubber er velkommen til at deltage.

Lotteriet kontrolleres af FJD’s interne revisor Inge Thomsen.