28/01/2022 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstra ordinær Generalforsamling 2022 – Dansk Gordon Setterklub

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling fredag den 28. januar 2022 kl. 19.00

Sted: Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia

Deltagelse kræver gyldigt corona pas, der kontrolleres ved indgangen.

Der gøres opmærksom på, at der ikke vil være forplejning ved arrangementet. Der kan dog købes kaffe, øl eller vand.

Stemmeberettigede er medlemmer som beskrevet i vedtægternes §5 stk 3.

Et større, men for bestyrelsen ukendt antal medlemmer har givet udtryk for at være særdeles utilfredse med bestyrelsens beslutning om ikke at følge en opfordring om at tildele Erik Petersen et æresmedlemsskab.

Bestyrelsen erkender, at den uro og splittelse disse medlemmer dermed har skabt, kan skade stemningen på jubilæumshovedprøven, og har derfor kontaktet pågældende personer gennem deres talsmand. Tilbagemeldingen er, at de ikke ønsker at indgå en aftale om at udsætte diskussionen frem til efter jubilæumshovedprøven.

Bestyrelsen opfatter den rejste kritik som mistillid, og ønsker derfor sit mandat bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling.

Formålet hermed er at opnå arbejdsro til de mange, der arbejder på at klubbens 100 års jubilæum kan afholdes i en god stemning til glæde for klubbens medlemmer og forhåbentligt mange gæster.

Såfremt resultatet af afstemningen om punkt 7 i nedenstående dagsorden, går bestyrelsen imod trækker hele bestyrelsen sig omgående. Den ekstraordinære generalforsamling skal herefter vælge en ny bestyrelse.

Denne sidder frem til den næstkommende ordinære generalforsamling.

Dagsorden

  1. Velkomst ved formanden
    Da vi ikke har kunnet afholde det planlagte vintermøde, uddeles års- og hæderspokaler for 2021, og holdet til landskampen i forbindelse med jubilæumshovedprøven offentliggøres.
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Valg af 2 stemmetællere
  5. Offentliggørelse af bestyrelsens beretning
  6. Offentliggørelse af regnskab for 2021
  7. Afstemning om opbakning til den siddende bestyrelse samt accept af, at den ordinære generalforsamling for 2022, undtagelsesvis udsættes til efter hovedprøven og afholdes lørdag den 30. april 2022.
  8. Afslutning