17/3/2006 DJ Reg 6 v/Klovtoft

Nørre Løgums Beckham v/Lorenz Clemmesen, 1. pr. UK

Storåens Cash v/Poul Erik Dahl, 1 pr. UK

Åens Razz v/Linda Clemmesen, 2 pr. ÅK