1 års gratis medlemskab af DGSK ved rekvirering af min 4 nye medlemmer på et år

Skaffer man mininum fire nye medlemskaber i DGSK på et år, modtager den pågældende person et års gratis medlemskab, når indbetaling for de fire nye medlemmer er sket.
Det gratis medlemskab gælder enten i samme år, som indmeldelserne eller det efterfølgende. Dette afhænger af tidspunktet for indmeldelserne og om indmelderen allerede har betalt kontingent for det pågældende år.