05/08/2017 DGSK Klubweekend Apporteringsprøve v/Uge

  • -

05/08/2017 DGSK Klubweekend Apporteringsprøve v/Uge

Østjyllands TT Satchmo v/Peter Thorup, bestået

Nakkehages BZ Orkan v/Peter Eliasen, bestået

Nakkehages BZ Solveig v/Anne Eliasen, bestået + pokal

Troldmarkens Ilova v/Lene Knuth, bestået

Nørre Løgum’s Frække Frida v/Kim Schmidt, bestået

Åens Molly v/Henning Rasmussen, bestået

Østjyllands SW Barney v/Aksel Spangsberg, bestået

Puronperän Unicka v/Lorenz Clemmesen, bestået

Øens Bilbo (Thor) v/Jesper Brinkmann, bestået

Åens Hr. Gordon v/Jan Kristensen, bestået

Åens Nandi v/Robert Paulsen, bestået


Arkiver